bog bogom bogu bog 2015-08-07 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  7. avgust

  ja sam ponoćni život insekata na plafonu sobe. bez ikakve tajnosti zasnivamo novo carstvo

  1981

  u hladnim zemljama povratak lasta je dobrodošao jer najavljuje kraj

  dugih zima. dovoljno od lasta i dovoljno za rečenicu. sutra ponovo o vrapcu

  1991

  ja sam nađeno hodački štap koji je miroslav mandić izgubio na

  svojim lutanjima štap koji traži miroslava i koji će miroslava naći

  nađem sebe u sreći susreta

  nađem u travi saosećanje za svačije zglobove

  nađem se u sebi samom devojčica me je tu i osta­vila

  nađem zločin u čoveku ponesem ga na svojim leđima da čoveka sačuvam

  nađem neizgubljeno da me odmori od traganja neizrecivo da me čuva od izrecivog

  nađem novu snagu jedna breskva druga breskva treća kajsija ja sam voćni komšiluk

  nađem džez na radiju podilaze me žmarci ja sam zadovoljstvo predaka u mome telu

  2001

  ja sam bog

  tvoj put koji te čeka

  tvoj put kojim te čekam

  tvoja ruža kojom te ljubim

  tvoja ruža kojom se ljubiš

  2011