bog bogom bogu bog 2015-08-08 00:00:00

  Ti
  si

  398426

  pupoljak

  8. avgust

  ja sam čovek sa fotografije edvarda kertisa. davno sam mrtav. ali moje

  oči još žive u vašim sećanjima. u njima vi osećate na koji način je indijanski

  duh sačuvao prirodu koja ga je stvorila. stvarala i zauvek uzela u svoja nedra

  1981

  ja sam čudo. ima me i nema me. zatim dolazi bilo šta. to me nahrani. to bilo šta

  već u sledećem trenutku ja čujem glas staklo se providi. umalo da zaboravim vrapca

  1991

  ja sam odupiranje svetlucanje kojim se odvezujem

  oduprem se moralisanju tu sam samo da padaju

  po meni kapljice vode sa krila poletelog galeba

  oduprem se znatiželji očiju ne gledam ništa sa strane

  nego samo ovo lice ovu svesnost ovo drveće koje me čini

  oduprem se strahu misleći kako mi se sunce osmehuje

  oduprem se zavođenju tom neurotičnom samodokazivanju

  oduprem se snuždenosti koja svojom magmom guta sve pred sobom

  oduprem se potrebi da osuđujem to je moja lenjost da načinim veliko delo

  oduprem se lenjosti tom ulickanom samosažaljenju prikrivenom ciničnim ukusom

  2001

  ja sam bog

  na mojim usnama

  oslobađanje straha

  ljubeće pevušenje

  2011