bog bogom bogu bog 2015-08-21 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

21. avgust

ja sam hartija nošena vetrom

1981

kad iz ničeg izvučem nešto onda mogu biti miran. sasvim miran. da li

mogu? šta? pa da izvučem iz ničega nešto ili da budem miran? to je isto

1991

ja sam duvanje šetnja umom

duvam da produvam najdublje svoje korene

duvam u komarca na ruci da odleti i ne ujede me

duvam da zanjišem senke u sobi i toplom jezom zaspim

duvam po vreloj čorbi uzbuđenja da ohladim prvi zalogaj

duvam noseći miris jutarnjeg svežeg hleba i onima van grada

duvam samog sebe raznosim ja sam stari vetar u mladom vazduhu

duvam preko polja noseći zvuk zvona rumenačke cr­kve preko vode kanala

2001

ja sam bog

ti me bože

bogom

činiš

2011