bog bogom bogu bog 2015-08-22 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  22. avgust

  ja sam berg i vebern. u konjskom grlu muzika

  1981

  popodnevna kiša popodnevni umor. dobro će doći kafa. nije

  dobrodošla. došao je prijatelj a i on je umoran. dvojica umornih a imamo

  i noseve. imamo i uši. i mogli bismo i njušiti i slušati ali mi smo umorni

  1991

  ja sam savladavanje dugim štapom vitlam kroz vazduh

  savladam se ne časim

  savladam se smirim i odlučno pojurim ka vrhu

  savladam se lekovit mozgu koji se suši od stida

  savladam se raskršćima neka me ponesu sama

  savladam se samo se podsećam da sam suština

  savladam se sa uživanjem obuvam patike i krećem

  u ovaj letnji dan drug običnosti kojom se zanosim

  savladam se i mislim na rad koji je jabuka uložila u svoj plod

  2001

  ja sam bog

  seks pesme

  svakoj pesmi je lepo

  svakom seksu je dobro

  milina kojom sam

  baš ja bogu bog

  2011