bog bogom bogu bog 2015-08-22 00:00:00

Ti
si

312233

pupoljak

22. avgust

ja sam berg i vebern. u konjskom grlu muzika

1981

popodnevna kiša popodnevni umor. dobro će doći kafa. nije

dobrodošla. došao je prijatelj a i on je umoran. dvojica umornih a imamo

i noseve. imamo i uši. i mogli bismo i njušiti i slušati ali mi smo umorni

1991

ja sam savladavanje dugim štapom vitlam kroz vazduh

savladam se ne časim

savladam se smirim i odlučno pojurim ka vrhu

savladam se lekovit mozgu koji se suši od stida

savladam se raskršćima neka me ponesu sama

savladam se samo se podsećam da sam suština

savladam se sa uživanjem obuvam patike i krećem

u ovaj letnji dan drug običnosti kojom se zanosim

savladam se i mislim na rad koji je jabuka uložila u svoj plod

2001

ja sam bog

seks pesme

svakoj pesmi je lepo

svakom seksu je dobro

milina kojom sam

baš ja bogu bog

2011