bog bogom bogu bog 2015-08-29 00:00:00

  Ti
  si

  393785

  pupoljak

  29. avgust

  ja sam čisti prozor sobe. spolja ulični mrak. u sobi svetlost nad stolom. onaj koji piše o

  meni ogleda se sa moje unutrašnje strane. sa spoljašnje leptirica bi — kroz mene — unutra

  1981

  ljubim

  1991

  ja sam blagoslov familija svih bića

  blagoslovim prste za um tada ne brinem

  blagoslovim noć u kojoj vedrinom spavam

  blagoslovim postupnost jedan ljiljan drugi lji­ljan treći ljiljan

  blagoslovim polazim bez blagoslova stvaranje je moj blagoslov

  blagoslovim agresivnost ona je samo moja neostva­rena nežnost

  blagoslovim luj armstronga koji je rekao da ako možeš da pitaš nećeš saznati

  blagoslovim fric volera koji je rekao da ako ne znaš nemoj se time ni zamlaćivati

  2001

  ja sam bog

  dete koje tek

  progovara

  ime ruže

  2011