bog bogom bogu bog 2015-08-30 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

30. avgust

ja sam sasušene suze na licu. jedino zategnuta koža i

zamorene oči jesu znaci našeg malopređašnjeg prisustva

1981

beli leptir je malopre preleteo preko crvenih ruža to je istina

1991

ja sam pomoć meko stišnjavanje

pomažem sebi ne objašnjavajući više

pomažem sebi da sve dam i da se podam

pomažem jake i bogate da pomognu slabima i

siro­mašnima da ni jedni ni drugi ne bi živeli u iluzijama

pomažem darovito da osvesti kome pripada dar

pomažem noći da se zarosi na jutarnjim ružama

pomažem najboljima njima je pomoć jedino potre­bna

pomažem se zalaskom sunca opčinjeno ga gledam sa terase

2001

ja sam bog

kajo milomire

bože jedno ste

reči spojene

pesmom

2011