bog bogom bogu bog 2015-09-02 00:00:00

  Ti
  si

  393789

  pupoljak

  2. septembar

  ja sam vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat vlat 

  1981

  crvena boja ružinog pupoljka i crvena boja rascvetale

  ruže. to je nijansa u kojoj život nastaje i nestaje

  1991

  ja sam provejavanje napuštanje samovažnosti

  provejem nestašluk sam

  provejem odmaram slepoočnice

  provejem kao reka koja u luku zaobiđe grad

  provejem napućenim usnama se oblizujem na vetru

  provejem sa nerođenim kćerima i sinovima njihova

   žrtva živi lepotom u meni svojom dobrotom ljubim je za njih

  provejem noseći najveći teret jer gle lakoća je teret koji nosi mene

  provejem čuvam osuđene koji stvaraju slobodu sloboda je i mene stvorila u osudi

  2001

  ja sam bog

  rumenilo beskraja

  radost pisanja

  2011