bog bogom bogu bog 2015-09-03 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

3. septembar

ja sam žabina i puževa staza na putu. koliko košta litra mleka. a gde je tvoja kuća

1981

svako jutro šetam se po groblju na vest hempstedu i čitam životne priče ispričane

na nadgrobnim spomenicima. tek kad svi poumiru onda se priča priča i sama

1991

ja sam sugestija slika broja reč je moje delo

sugerišem spokoja i usaglašenosti

sugerišem ja sam olovčica koja ipak još piše

sugerišem gordosti da se pretvori u meku krpu

ili makar u crvenu haljinu koja leži preko stolice

sugerišem bajkoliko čuva me od zavisti i paranoje

sugerišem samom sebi ono što ni ne znam da ću re­ći

sugerišem sebi da svaki dan proživim kao da su u njemu hiljade dana

sugerišem nepostojeće oblike neprestajućim zanosom kojim ih oblikujem

2001

ja sam bog

sada kada si i

ti bog tek sada

sam bog

i ja

2011