bog bogom bogu bog 2015-09-04 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  4. septembar

  ja sam hiljade i hiljade kišnih kapi na mokrom asfaltu

  1981

  zelena svetlost u atmosferi kasnog letnjeg popodneva. osećam

  mišljenjem. mislim osećanjima. redom sledom. doći proći. mni i spi. ja i ti

  1991

  ja sam roj idi i dođi mi

  rojim da ne bih lagao

  rojim stranstvujući u brojanju

  rojim brojeći brujanje u jednom

  rojim pa se zaustavim na broju 7

  rojim nijanse u cvilenjima i uzdasima

  rojim i volim svodim se na najmanji nepostojeći broj

  rojim brojeve i reči reči je isto onoliko koliko i brojeva

  2001

  ja sam bog

  ako nisam bog

  mrtav sam i

  bog mrtav

  je

  2011