bog bogom bogu bog 2015-09-13 00:00:00

  Ti
  si

  393789

  pupoljak

  13. septembar

  ja sam lebdenje ptica u letu kad zaustave snagu u svojim krilima i božijim se strujama predaju

  1981

  mislim na jednu ženu. ona je daleko i ja je ipak volim. čitaću

  uskoro knjigu u kojoj razgovaraju krišnamurti i dejvid bom

  1991

  ja sam sagorevanje kad god ne znam šta ću ja gorim

  sagorim ne preduzimajući

  sagorim mirisom tihe opijen

  sagorim dobrim mislima u delu

  sagorim da bih nebo ugrejao rumenilom

  sagorim ognjem strpljivosti sada sam strpljivost sama

  sagorim u hiljadama kilometara cepajući drva kora­čanja

  održavajući jučerašnju današnju i sutrašnju vatru stvaranja

  sagorim ja sam buktinja u zelenim krošnjama sta­rih stabala

  2001

  ja sam bog

  njušenje

  nežno

  je

  2011