bog bogom bogu bog 2015-09-13 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

13. septembar

ja sam lebdenje ptica u letu kad zaustave snagu u svojim krilima i božijim se strujama predaju

1981

mislim na jednu ženu. ona je daleko i ja je ipak volim. čitaću

uskoro knjigu u kojoj razgovaraju krišnamurti i dejvid bom

1991

ja sam sagorevanje kad god ne znam šta ću ja gorim

sagorim ne preduzimajući

sagorim mirisom tihe opijen

sagorim dobrim mislima u delu

sagorim da bih nebo ugrejao rumenilom

sagorim ognjem strpljivosti sada sam strpljivost sama

sagorim u hiljadama kilometara cepajući drva kora­čanja

održavajući jučerašnju današnju i sutrašnju vatru stvaranja

sagorim ja sam buktinja u zelenim krošnjama sta­rih stabala

2001

ja sam bog

njušenje

nežno

je

2011