bog bogom bogu bog 2015-09-14 00:00:00

  Ti
  si

  398424

  pupoljak

  14. septembar

  ja sam pesma o novom plavom jorganu jana erika volde i pesma jehuda amihaja

  uputstva za kelnericu i kardenalov epigram i kornhauzerove i vondračekove i baranjčakove

  i teobaldijeve i oh bože kako predivno dupe ona ima ko — ženska čarlsa bukovskog

  1981

  i danas mislim na jednu ženu koja je daleko ali je ja volim. ja se

  hranim korenjem iz najdubljeg neba a da je volim ona ni ne zna

  1991

  ja sam susret pljuvački u mojim ustima

  susretnem se uvek sa prvinom

  susretnem se podajući se snazi podavanja

  susretnem pogled nežnog čoveka i osetim smiraj

  susretnem se sa strelovitom tamo gde se i ona uliva

  susretnem jesenju svetlost koja mi se blago sliva u oči

  susretnem se sa odorom istovetnosti verovao sam u nju a sada je znam

  susretnem sebe spajajući svoja dva prsta na ruci i tri i četiri i pet i svih deset

  2001

  ja sam bog

  bog svakom ko je bog

  svakom ko hoće

  da je bog

  2011