bog bogom bogu bog 2015-09-15 00:00:00

  Ti
  si

  393784

  pupoljak

  15. septembar

  ja sam tri krigle piva posle ponoći u grlu nepoznatog

  šljakatora na autobuskom kolodvoru u zagrebu

  1981

  idemo. sačekala me moja ptičica – već danima susrećem

  crvendaća. prepuštam mu se. u dobrim sam krilima

  1991

  ja sam trud mladi događaj

  trudim se reka mi je običaj

  trudim se erosom ozbiljnosti

  trudim se odan kosmičkom radništvu

  trudim se čelo sam onome ko me želi

  trudim se koricom hleba se preobražavam

  trudim se da bude manje laži u novom svitanju

  trudim se to mi je ponekad jedino preostalo u dže­povima

  2001

  ja sam bog

  rođenje života

  stazica ka umiranju

  i nespoznatljiva milina

  neopiranja pupljenju

  blagom 

  2011