bog bogom bogu bog 2015-09-22 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  22. septembar

  ja sam kašika u kompotu od gunja

  1981

  utom banem ja

  1991

  ja sam klimanje trepet koji izleči sve

  klimnem svetlosti čim ujutru otvorim oči

  klimnem malinama na osunčanom proplanku

  klimnem jablanima mi zajedno ignorišemo oružje

  klimnem ludi u sebi da me i danas sačuva od mene

  klimnem sebi pred kraj dana da se još malo razvedrim

  klimnem starim zgradama sam ću se oporaviti sam se iznova stvoriti

  klimnem u letu se prevrćem od stvaralaštva protivljenja do stvaralaštva predavanja

  2001

  ja sam bog

  ja sam bog peva bog

  ja sam bog šapuće svako biće

  ja sam bog miroslav mandić ja

  ja sam bog ja miroslava mandića

  ja sam bog govori ja svih ja

  ja sam bog izriče samo ja

  ja sam bog peva pevanje

  ja sam bog stvara stvaranje

  ja sam bog hoda hodanje

  2011