bog bogom bogu bog 2015-09-23 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

23. septembar

ja sam svetlo zeleni kvadrati u plavim trouglovima na ljubičastoj osnovi kruga

1981

učitelji su nestali. neka su. služim se nebom. ono je

stalno tu. ovakvo ili onakvo. uvek drugačije i uvek isto

1991

ja sam piće ja sam jelo život drugih bića me hrani i preobražava

pijem put jedem lutanje

pijem pij me jedem jedi me

pijem ushićeno jedem budno

pijem jedem dobra dela dobrih ljudi

pijem sunčevo jutro jedem toplo predvečerje

pijem očima iz očiju odane jedem osmeh sa njenih usana

pijem svetlost iznad predela i onda ga sporo jedem utapajući se u njega

2001

ja sam bog

ti samo poveruj

sve ostalo

sam ja

2011