bog bogom bogu bog 2015-10-12 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

12. oktobar

ja sam svetlo što prolazi ispod vrata u mrak velike sobe i proizvodi tiho cikanje

1981

ovo je put. ovo su ruže. ovo je lutanje. ko dotakne reku. ko zagrli vrtlog. ko boje cveća

na smrtnosnom grebenu ne smeju za oko da izblede pa neka je oko i na pedalj od ponora

1991

ja sam selidba odsutnost u koju se useli milost dana preda mnom

selim se ne dodirujem zemlju dok hodam

selim se da bih se udaljio od doma naroda otadžbi­ne

civilizacije svih tih izdajstava savezništva žene i muškarca

selim se gledanjem razumevanjem prihvatanjem obožavanjem

selim se od jednog glagola do drugog i posle svih postanem imenica

selim se gde god sretnem svetu knjigu osetim pro­šaputalo je šaputavo

selim se sa subatomskim lutalicama koje su oduvek živele samo sadašnjost

selim se od hleba do korice hleba od korice do mrvice od mrvice do patnje izgladnelih

2001

ja sam bog

dok se sve menja

ja sam u tebi isti

oduvek i zauvek

2011