bog bogom bogu bog 2015-10-13 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  13. oktobar

  ja sam pun mesec koji kada me pogledaš kažem da

  1981

  mnogo je dobrote na ovom svetu

  1991

  ja sam skok plava kapa je pala pored žutog maslačka samo zamisli

  skočim iz kreveta i iz samog sebe u dan

  skočim u usta samo se tako dobrota otkriva

  skočim najdalje to mi je u knjizi tela zapisano

  skočim da bih razveselio sve uplašeno u meni

  skočim preskočim uspeh i doskočim u posvećenje

  skočim tek iz visine ugledam samopovređivanja kojima se onemogućavam

  skočim oko pet sati popodne jer sam prvi put ose­tio miris zime u ovome danu

  2001

  ja sam bog

  dolaziš mi ovim

  rečima i postaješ

  moja pesma

  2011