bog bogom bogu bog 2015-10-13 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

13. oktobar

ja sam pun mesec koji kada me pogledaš kažem da

1981

mnogo je dobrote na ovom svetu

1991

ja sam skok plava kapa je pala pored žutog maslačka samo zamisli

skočim iz kreveta i iz samog sebe u dan

skočim u usta samo se tako dobrota otkriva

skočim najdalje to mi je u knjizi tela zapisano

skočim da bih razveselio sve uplašeno u meni

skočim preskočim uspeh i doskočim u posvećenje

skočim tek iz visine ugledam samopovređivanja kojima se onemogućavam

skočim oko pet sati popodne jer sam prvi put ose­tio miris zime u ovome danu

2001

ja sam bog

dolaziš mi ovim

rečima i postaješ

moja pesma

2011