bog bogom bogu bog 2015-10-29 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  29. oktobar

  ja sam san u kome sanjam jednu devojku koja sanja kako spava u nečijem snu

  1981

  ja već dvadeset godina ratujem u miru da bi u ratu

  bio mir. ili o vatri koja se sa merom pali i sa merom gasi

  1991

  ja sam uspeh zavoleo sam crvendaća

  uspevam orgazmom

  uspevam zevom tigrice

  uspevam otisnuo sam se

  uspevam u postelji drugog

  uspevam u neponovljivosti stvari

  uspevam pobunjeni žive u mojim grudima

  uspevam u današnjem danu to je dovoljno

  2001

  ja sam bog

  bili evans od

  nagorelih trava

  statijatin roj bin

  2011