bog bogom bogu bog 2015-10-30 00:00:00

  Ti
  si

  404396

  pupoljak

  30. oktobar

  ja sam večernje vino

  1981

  kada sam sam i kada me niko ne vidi ja kradem vazduh i dišem ga

  1991

  ja sam prohujalost istrošena baterija diktafona

  koji je zabeležio ono što niko više ne želi da čuje

  prohujim skupljajući mrvice sa stola

  prohujim dolazi zima a već je i prošla

  prohujim uprljana je kragna na mojoj košulji

  prohujim kad god ne znam šta drugo da radim

  prohujim ali se sećam pegavih riđokosih devojčica

  prohujim misleći na ruke koje su brale grožđe što ga pojedoh danas

  prohujim ja sam rasušena stolica na koju se odeća sada samo odlaže

  2001

  ja sam bog

  jebežljiva majka

  me je svojom čednošću

  tebi bože sačuvala

  2011