bog bogom bogu bog 2015-10-31 00:00:00

  Ti
  si

  393789

  pupoljak

  31. oktobar

  ja sam mrvice hleba. mrlje i fleke. zgužvane salvete

  i iskidane čačkalice. prah pepela. na stolu posle ručka

  1981

  ja sam hram pesmom stvoren

  1991

  ja sam samovanje nepročitana poruka na dvorišnom zidu sinagoge u novom sadu

  samujem odan prvom poljupcu

  samujem šaku sam stavio na lice

  samujem ne bojim se svojih instikata

  samujem pogledom pratim dve skitnice koje odoše niz ulicu

  samujem samodovoljnošću stvaram zdravlje za drugog čoveka

  samujem na jednoj se nozi zavrtim oko sebe sada to više nisam ja

  samujem pod otvorenim nebom u loku centru sveta pored titelskog brega

  2001

  ja sam bog

  sve srebrnastije

  treperenje jesenjeg lišća

  u pesmama odlučnosti

  2011