bog bogom bogu bog 2015-11-07 00:00:00

Ti
si

386616

pupoljak

7. novembar

ja sam lav. šibica. gavran. knjiga. mrkva. hrast. trajem jedinstvom i simaptijama  

1981

kada padne prvi sneg... plakao sam kao kiša nad

ravnicom kad sam čuo tvoj glas zvonko bogdane

1991

ja sam umešenost ko vinograd gaji taj pije svoju biografiju

umesim pogaču od poljubaca svakodnevice

umesim ceo svet za sestricu još neopevanu

umesim usavršavanje svoje darovitosti u hleb poslušnosti

umesim dobru informaciju u siromaški hleb koji je živa dobrota

umesim hleb blagoslovene uzaludnosti zrnevljem radosti vodom

utehe i solju strpljivosti stvarajući umetnost koju možeš jesti koliko hoćeš

umesim sutrašnji hleb za današnjeg saputnika koji se još nije ni rodio

umesim hleb od zalogaja koje odlažem da bih njima ishranio sve izgladnelo u sebi

2001

ja sam bog

ljubav boga je

bog u svakom

ko ljubi boga

u svemu

2011