bog bogom bogu bog 2015-11-08 00:00:00

  Ti
  si

  393787

  pupoljak

  8. novembar

  ja sam istorija knjige i istorija puške. šizofrenija je rezultat ovih dveju kultura

  1981

  ranac mi je težak kao i namera

  1991

  ja sam dogovor uspeh tek poslednjim korakom

  dogovorim se sa svojom pričom da me u mit pretvori

  dogovorim se sa zagrljajem da grlimo iz najviših visina

  dogovorim se sa miroslavom mandićem da stavi svoj potpis

  na mostu pod sliku plave ruže u svemiru koju je upravo dovršio

  dogovorim se da naša milovanja budu zadovoljstvo i drugima

  dogovorim se sa pesmom da počne da me peva čim je postanem svestan

  dogovorim se sa usnama da neprestano izgovaraju sve je dobro sve je dobro

  dogovorim se da rečenicu ja sam kap vode na dlanu za košutu moga srca izbacim iz knjige

  2001

  ja sam bog

  miris i limfa

  kaktusa koji mi

  je pre neki dan

  vetar srušio i

  polomio

  2011