bog bogom bogu bog 2015-11-10 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  10. novembar

  ja sam čaša vina. stranica knjige. dečiji poljubac. gram

  heroina. vlast u opštini. predvorje vagine. temelji nove kuće. razlozi

  1981

  ramenima dečak nosi nebo

  1991

  ja sam vatra odričem se ljubavi vazduha žene umetnosti novca stvoriću ih nove i iznova

  gorim sažimajući se

  gorim teorijom za jedno novo delo

  gorim priljubljujući se uz posmatrano

  gorim samo da primam samo da dajem

  gorim i plačem kada god osetim nečiju dobrotu

  gorim sa svim onim iza koje progovara kad mu se približim

  gorim osetljivošću koju sam primetio u mladiću ko­ji je prošao pored mene

  2001

  ja sam bog

  ponekad pomislim

  da sam te stvorio samo

  da bismo plesali

  šapuće mi

  bog

  2011