bog bogom bogu bog 2015-11-09 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

9. novembar

ja sam ženina nežnost prema ženi. jednoćelijski uzrok topline

1981

dragi miroslave srećno ti bilo. vidim krenuo si na desetogodišnje

lutanje ružom lutanja. ne znam kako ti je ali se nadam da si dobro. i da će

ti oblaci vetrovi voda zemlja biljke životinje i ljudi biti naklonjeni. tvoj miroslav

1991

ja sam čin čaplja koja nadleće most

činim to je moj zavičaj

činim čuda prožet disanjem

činim lako ja sam biće zahvalnosti

činim fijukom zadovoljavajući suprotnosti

činim i jedan sam voja i drugi sam voja mek kao jastuk

činim primajući kao što je primajući mobilni telefon od prijatelja

miroslav mandić od njega načinio svoju jedinu kuću beskućništva

činim sto koraka hodajući na kolenima za radosnih trideset šest godina preda mnom

2001

ja sam bog

žudnja života za

životom božijim

2011