bog bogom bogu bog 2015-11-09 00:00:00

  Ti
  si

  386618

  pupoljak

  9. novembar

  ja sam ženina nežnost prema ženi. jednoćelijski uzrok topline

  1981

  dragi miroslave srećno ti bilo. vidim krenuo si na desetogodišnje

  lutanje ružom lutanja. ne znam kako ti je ali se nadam da si dobro. i da će

  ti oblaci vetrovi voda zemlja biljke životinje i ljudi biti naklonjeni. tvoj miroslav

  1991

  ja sam čin čaplja koja nadleće most

  činim to je moj zavičaj

  činim čuda prožet disanjem

  činim lako ja sam biće zahvalnosti

  činim fijukom zadovoljavajući suprotnosti

  činim i jedan sam voja i drugi sam voja mek kao jastuk

  činim primajući kao što je primajući mobilni telefon od prijatelja

  miroslav mandić od njega načinio svoju jedinu kuću beskućništva

  činim sto koraka hodajući na kolenima za radosnih trideset šest godina preda mnom

  2001

  ja sam bog

  žudnja života za

  životom božijim

  2011