bog bogom bogu bog 2015-11-22 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

22. novembar

ja sam lepi dani kasnog novembra. sunčani i topli. kasni novembar i rane ideje

1981

mahovina po ciglama svuda ista. snažna nežna. skoro da je nema a poliva atmosferu

1991

ja sam držanje hvatanje vazduha u letu

držim se žrtve ona porađa čednost

držim se za svakoga ko ishoda svoj dan

držim se reči onih koji drže do svojih reči

držim se za vetar koji je pokrenula crvendaćeva pesma

držim se za početak duhovno sunce koje ne izlazi i ne zalazi

držim se i kada mi loše ide da bih bio što dalje od izneveravanja

držim se za tako si mi rekao tako ću jedino moći preživeti brzinu kojom jesi

2001

ja sam bog

čednost je uslov

čednost je cilj

2011