bog bogom bogu bog 2015-11-23 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

23. novembar

ja sam vreme u kojem nema ni besnog kera na ulici. sve se po kućama denulo u ćutanje

gledanje u televizor i nemušto jebanje. svi posni i jalovi dani nevidljive i subverzivne ideje kriju

1981

tačkam penkalom po hartiji ne bih li nešto napisao apsurd ovog veka je da vodeća

zemlja sveta počiva na teritoriji najvećeg genocida. indijanci jedan od naroda od kojih potičem

1991

ja sam žrtva dlanovi petama

žrtvujem se ja sam autor

žrtvujem se putokaz svoj znam

žrtvujem se radosno nestajem u lepoti

žrtvujem se pšenica u ustima koja me melju

žrtvujem se kao veliki muževi koji su napuštali žene

i decu da bi ih spasili spašavajući samo postojanje

žrtvujem se disanjem erosom kojem niko ne odole­va

žrtvujem se ne raspravljam ne opravdavam ne objašnjavam mislim vrhove najviših planina

2001

ja sam bog

galopom voljenoj

konj u konjima

reč u rečima

muzika

2011