bog bogom bogu bog 2015-11-23 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  23. novembar

  ja sam vreme u kojem nema ni besnog kera na ulici. sve se po kućama denulo u ćutanje

  gledanje u televizor i nemušto jebanje. svi posni i jalovi dani nevidljive i subverzivne ideje kriju

  1981

  tačkam penkalom po hartiji ne bih li nešto napisao apsurd ovog veka je da vodeća

  zemlja sveta počiva na teritoriji najvećeg genocida. indijanci jedan od naroda od kojih potičem

  1991

  ja sam žrtva dlanovi petama

  žrtvujem se ja sam autor

  žrtvujem se putokaz svoj znam

  žrtvujem se radosno nestajem u lepoti

  žrtvujem se pšenica u ustima koja me melju

  žrtvujem se kao veliki muževi koji su napuštali žene

  i decu da bi ih spasili spašavajući samo postojanje

  žrtvujem se disanjem erosom kojem niko ne odole­va

  žrtvujem se ne raspravljam ne opravdavam ne objašnjavam mislim vrhove najviših planina

  2001

  ja sam bog

  galopom voljenoj

  konj u konjima

  reč u rečima

  muzika

  2011