bog bogom bogu bog 2015-12-04 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  4. decembar

  ja sam dvostruki početak. počinje zima ali ona nagoveštava i početak

  proleća. ono što definitivno počne objavljuje i svoj kraj i nečiji početak

  1981

  kad shvatiš da ozbiljni ljudi postaju ozbiljni podstičući kod ljudi

  strah od drugih ljudi onda počinješ da se raduješ svim drugim ljudima

  1991

  ja sam pružena ruka ruža koju je vlatka vidić dala

  miroslavu mandiću za njegov pedeset drugi rođendan

  pružim ruku veseloj promeni

  pružim ruku pruženom koraku

  pružim ruku i priljubim je na stomak

  pružim ruku u mom ramenu je pouzdanje

  pružim ruku široko štitim sva leđa ovog sveta

  pružim ruku svim mislima koje hiljadama godina

  lete prema meni da ih u jednoj svojoj misli ponovim

  pružim ruku najzahtevnijem posle obavljenog ćemo popiti vino

  2001

  ja sam bog

  ljubavlju slobode

  stvorih te

  slobodom ljubavi

  ljubiš me

  2011