bog bogom bogu bog 2015-12-05 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

5. decembar

ja sam predmeti

1981

vidim čitaš knjigu kaja. da li si čitao knjigu ja sam

ti je on koju je ovaj isti tip napisao pre deset godina

1991

ja sam lutanje svetiliše kretanja vaskrsavam avelja iskupljujem kaina

lutam dečijim igrama bez ikakvih zamora

lutam ne bojim se zakona sve lutalice lutanjem

oslobađam od lutanja koje im je nametnuto kao kazna

lutam prateći svuda samoga sebe iz najviših visina

lutam hodanjem se prožimam sa vlaknima svih bića

lutam osetim miris ražanog hleba i znam da sam ja oba

miroslava miroslav koji piše i miroslav koji posmatra miroslava koji piše

lutam mi je ime oblizujem usne najživljoj umetnosti umetnosti običnog

lutam prašinarim mio žabama na stazi odan drveću i košutama svih napora

2001

ja sam bog

sve se može

reći plesanjem

sve se može

otkriti pevanjem

sve se može biti

ljubljenjem

2011