bog bogom bogu bog 2015-12-05 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  5. decembar

  ja sam predmeti

  1981

  vidim čitaš knjigu kaja. da li si čitao knjigu ja sam

  ti je on koju je ovaj isti tip napisao pre deset godina

  1991

  ja sam lutanje svetiliše kretanja vaskrsavam avelja iskupljujem kaina

  lutam dečijim igrama bez ikakvih zamora

  lutam ne bojim se zakona sve lutalice lutanjem

  oslobađam od lutanja koje im je nametnuto kao kazna

  lutam prateći svuda samoga sebe iz najviših visina

  lutam hodanjem se prožimam sa vlaknima svih bića

  lutam osetim miris ražanog hleba i znam da sam ja oba

  miroslava miroslav koji piše i miroslav koji posmatra miroslava koji piše

  lutam mi je ime oblizujem usne najživljoj umetnosti umetnosti običnog

  lutam prašinarim mio žabama na stazi odan drveću i košutama svih napora

  2001

  ja sam bog

  sve se može

  reći plesanjem

  sve se može

  otkriti pevanjem

  sve se može biti

  ljubljenjem

  2011