bog bogom bogu bog 2015-12-11 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

11. decembar

ja sam decembarsko blato po zamrzlim gradilištima

magla i tamni oblaci na nebu. 40%  plate manje na zemlji

1981

ako me pitaš reći ću ti. tek u ovoj magli u velsu imaju

smisla ove reči na ovom jeziku koji ovde niko ne razume

1991

ja sam prokrčenost bivam dok promiče sneg

prokrčim budućnost ružom sadašnjosti

prokrčim se do ove rečenice u kojoj nisam čuo

kako si ušla a već je tvoja ruka na mom ramenu

prokrčim lutalačkim kamenjem sve što je zastalo

prokrčim put do lepote sa kojom svaki glagol samo biva

prokrčim jasnost i granam usred prašine elektronskog đubreta

prokrčim ime novog jezika i tamo nađoh otkrivenu ali ime tvoje ne izgovorih slaveći te

prokrčim se ne brzam povetarac mi umiva lice na novac ne mislim skladu služi moje telo

2001

ja sam bog

sam sa sobom

uvek sa bogom

2011