bog bogom bogu bog 2015-12-11 00:00:00

  Ti
  si

  386618

  pupoljak

  11. decembar

  ja sam decembarsko blato po zamrzlim gradilištima

  magla i tamni oblaci na nebu. 40%  plate manje na zemlji

  1981

  ako me pitaš reći ću ti. tek u ovoj magli u velsu imaju

  smisla ove reči na ovom jeziku koji ovde niko ne razume

  1991

  ja sam prokrčenost bivam dok promiče sneg

  prokrčim budućnost ružom sadašnjosti

  prokrčim se do ove rečenice u kojoj nisam čuo

  kako si ušla a već je tvoja ruka na mom ramenu

  prokrčim lutalačkim kamenjem sve što je zastalo

  prokrčim put do lepote sa kojom svaki glagol samo biva

  prokrčim jasnost i granam usred prašine elektronskog đubreta

  prokrčim ime novog jezika i tamo nađoh otkrivenu ali ime tvoje ne izgovorih slaveći te

  prokrčim se ne brzam povetarac mi umiva lice na novac ne mislim skladu služi moje telo

  2001

  ja sam bog

  sam sa sobom

  uvek sa bogom

  2011