bog bogom bogu bog 2015-12-12 00:00:00

  Ti
  si

  393789

  pupoljak

  12. decembar

  ja sam lep muškarac kome je bog zna šta odnelo

  potrebu za ženom i nežnošću. sedim i borim se protiv svoje lepote

  1981

  kako je miranda lepa. ali tek kako je amanda lepa. ali zaista

  kako je tek miranda lepa. da ali kako je moguće da je amanda

  tako lepa. ali čekaj. da li se uopšte može biti ovako lep kao miranda

  1991

  ja sam priljubljenost sve ono čemu sam se zavetovao krvlju mladosti

  priljubim se uz osećaj sve je moguće

  priljubim se uz ritam koji me čini bezazlenim

  priljubim se da ne bih izneverio i ostao danguba do kraja

  priljubim tabane na zemlju a teme u belinu snežnog sumraka

  priljubim se draškajući se milinom i svešću o smi­slu same miline

  priljubim se u snošaju rađa me ovo biće koje me na­novo u sebe prima

  priljubim se uz melence života kao uz jebežljivo dete u duši svakog od nas

  2001

  ja sam bog

  moje su

  pesme

  tvoji potoci

  2011