bog bogom bogu bog 2015-12-22 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  22. decembar

  ja sam malopre probuđena ženka. mužjak koji me je otvorio spava. trava oko

  mene je zelenija. belo je belje. otvorila sam se svetu i ceo se svet meni otvorio

  1981

  ponoviti lepotu po milosti božijoj čovek sam hrišćanin. po delima veliki grešnik

  po zvanju bogotražitelj. beskućnik koji luta iz mesta u mesto. od imovine imam samo

  jednu torbu na leđima sa suvim hlebom a pod pazuhom sveto pismo – to je sve

  1991

  ja sam preduzimanje preduzeće hrlenja

  preduzmem bolje će mi biti

  preduzmem odričući se drugome na zadovoljstvo

  preduzmem da i u brdima odzvanja moja raspolo­ženost

  preduzmem i preusmerim se ka ramenu koje me oče­kuje

  preduzmem zaustavljam svoje padanje priznajem svoj pad

  preduzmem polećući u korenje paleći sneg plamte­ći približavanju

  preduzmem odgovornost za bratstvo po nežnosti sestrinstvo po hrabrosti

  2001

  ja sam bog

  kažu da sam

  bog pesnika

  2011