bog bogom bogu bog 2015-12-23 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

23. decembar

ja sam 3,5 milijardi ljudi pod zemljom u rudnicima zjemovit i pjast

od davne prošlosti do u daleku budućnost naše mesto i jeste ovde

1981

sa prijateljima. jedan od njih priča kako bi želeo da snimi film o hlebu. posle priča o

golmanovoj tuzi. na nogama su mu narandžaste čarape. naravno dok ima hleba biće i pogače

1991

ja sam pitanje odgovori koje već znam i volim pa ih zato iznova postavljam

pitam da bih čuo i poslušao

pitam se gde su sva tela umrlih vrabaca

pitam tako da mi se i najuplašenija duša otvori

pitam se odakle toliko mnogo sreće u meni na

ovom hladnom vazduhu u snežnom predvečerju

pitam se zaćutim smirim srce utišam um osetim odgovor dolazi sam

pitam ono što uvek pitam i pitam se o onome o čemu se nikada nisam pitao

pitam se slušajući kako svet priča svoju priču da bih i ja znao jednoga dana da ispričam svoju

2001

ja sam bog

svako ko me čita

postaje svoja

želja

2011