bog bogom bogu bog 2015-12-23 00:00:00

  Ti
  si

  386617

  pupoljak

  23. decembar

  ja sam 3,5 milijardi ljudi pod zemljom u rudnicima zjemovit i pjast

  od davne prošlosti do u daleku budućnost naše mesto i jeste ovde

  1981

  sa prijateljima. jedan od njih priča kako bi želeo da snimi film o hlebu. posle priča o

  golmanovoj tuzi. na nogama su mu narandžaste čarape. naravno dok ima hleba biće i pogače

  1991

  ja sam pitanje odgovori koje već znam i volim pa ih zato iznova postavljam

  pitam da bih čuo i poslušao

  pitam se gde su sva tela umrlih vrabaca

  pitam tako da mi se i najuplašenija duša otvori

  pitam se odakle toliko mnogo sreće u meni na

  ovom hladnom vazduhu u snežnom predvečerju

  pitam se zaćutim smirim srce utišam um osetim odgovor dolazi sam

  pitam ono što uvek pitam i pitam se o onome o čemu se nikada nisam pitao

  pitam se slušajući kako svet priča svoju priču da bih i ja znao jednoga dana da ispričam svoju

  2001

  ja sam bog

  svako ko me čita

  postaje svoja

  želja

  2011