bog bogom bogu bog 2016-01-07 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  7. januar

  ja sam kap do kapi. kap koja sačini vodu

  1982

  pustim je i muzika mi sređuje život unutrašnjih organa. jetra mi je

  radosnija. pluća lakša. velika muzika za kosmos svih mojih ćelija

  1992

  ja sam dopadanje padanje u krilo večeri

  dopadnem se sebi kad odložim prvi zalogaj

  dopadnem se ovom zidu pored kojeg prolazim

  dopadnem se stidljivom mladiću koji sa ostalim

  ra­dnicima asfaltira ulice da li je osetio da je i on mene opčinio

  dopadnem se pučini kada se slučajno ugledam u staklu

  nekog izloga vidim to plovi jedan prekookeanski brod

  dopadnem se preostalom snegu sačuvaću ga u ovoj rečenici

  dopadnem se suvom mrazu koji me oslobađa zavisno­sti od dopadanja

  dopadnem se jabuci malopre sam je kupio sada hodamo praznom ulicom

  2002

  ja sam bog

  evo me

  2012