bog bogom bogu bog 2016-01-08 00:00:00

  Ti
  si

  393788

  pupoljak

  8. januar

  ja sam večna borba muških i ženskih snaga. da li je to večni rat heraklite

  1982

  i ovog jutra ponovo muzika. i neka je uvek bude. nenasilna. da li sam

  muziku zavoleo preko nenasilja. ili me je muzika učila lepoti nenasilja

  1992

  ja sam mera lice kojim se premerava svet

  merim sve sa radošću

  merim saosećajući sa ljudima koje gledam

  merim rad ne merim bivanje tek davanje ne

  merim zadovoljstvo posle obavljenog posla da ga

  ni­kad ne bih zaboravio da bih mu se odmah vratio

  merim ne da nešto izmerim nego da nešto bezmerno volim

  merim daljinom da više nikada ne bi bilo daljine među nama

  merim se nemerljivim svim prenoćištima koja sam dobio u životu

  2002

  ja sam bog

  baš ovakav

  najobičniji

  moguć

  2012