bog bogom bogu bog 2016-01-08 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

8. januar

ja sam večna borba muških i ženskih snaga. da li je to večni rat heraklite

1982

i ovog jutra ponovo muzika. i neka je uvek bude. nenasilna. da li sam

muziku zavoleo preko nenasilja. ili me je muzika učila lepoti nenasilja

1992

ja sam mera lice kojim se premerava svet

merim sve sa radošću

merim saosećajući sa ljudima koje gledam

merim rad ne merim bivanje tek davanje ne

merim zadovoljstvo posle obavljenog posla da ga

ni­kad ne bih zaboravio da bih mu se odmah vratio

merim ne da nešto izmerim nego da nešto bezmerno volim

merim daljinom da više nikada ne bi bilo daljine među nama

merim se nemerljivim svim prenoćištima koja sam dobio u životu

2002

ja sam bog

baš ovakav

najobičniji

moguć

2012