bog bogom bogu bog 2016-01-09 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

9. januar

ja sam rub naselja. mrak okružuje svetla po rubu. koraci su

bešumni ali misli u glavi odjekuju daleko unaokolo. revolver

1982

otišao sam u svet ali još sam to ja. još je moja duša

vezana. i zato ću biti pažljiv i prema duši i prema svetu

1992

ja sam niz odbačenost najboljih je moj put

nižem nekom se davnom suštinom iskazujem

nižem svoje korake kao bisere oko vrata daljine

nižem misli kao planine ja sam eho svih doziva­nja

nižem sva svoja stanja kao nebo sve svoje oblake

nižem sve je bilo i prošlo i sve će biti i proći nizaće se samo

nižem dane kao suve smokve da me u trenucima gladi ishrane

nižem sve poraze da ih zamenim za jedan jedini dovoljan uspeh

2002

ja sam bog

selo taraš

kuća dede

ise oprina

konji i taljige

uje žive oprina

2012