bog bogom bogu bog 2016-01-14 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

14. januar

ja sam iskrivljeni betonski stubovi preko kojih lako ulazimo u gradilište

1982

probudim se. pa da. opet je dan. kao i svaki dan. mičem prstima na

nogama. vidim tu sam. dan je tu. tu sam i ja. diže mi se. treba se dići

1992

ja sam način zavet ljubavi koji sam dao kaji dragani rajki

violeti danas u 18:32 kad su se krovovi beleli od novog snega

načinim maleno koje privlači veliko

načinim promenu kako bih se samo spajao

načinim široka leđa koja neće moći stati ni u jednu fioku svrstavanja

načinim rukama baš ovako ja sam beskućništvo pred­stave prvih prizora

načinim velike količine lažnog novca i tada vidim da je i ovaj pravi pljačkaški

načinim večni mir mukotrpno i sa naporom već se doima kao najveća lakoća

načinim pokret usnama sada je sve puteno oko mene sve same obline i dude

2002

ja sam bog

muzej selidbe

biblioteka

lutanja

2012