bog bogom bogu bog 2016-01-14 00:00:00

  Ti
  si

  386266

  pupoljak

  14. januar

  ja sam iskrivljeni betonski stubovi preko kojih lako ulazimo u gradilište

  1982

  probudim se. pa da. opet je dan. kao i svaki dan. mičem prstima na

  nogama. vidim tu sam. dan je tu. tu sam i ja. diže mi se. treba se dići

  1992

  ja sam način zavet ljubavi koji sam dao kaji dragani rajki

  violeti danas u 18:32 kad su se krovovi beleli od novog snega

  načinim maleno koje privlači veliko

  načinim promenu kako bih se samo spajao

  načinim široka leđa koja neće moći stati ni u jednu fioku svrstavanja

  načinim rukama baš ovako ja sam beskućništvo pred­stave prvih prizora

  načinim velike količine lažnog novca i tada vidim da je i ovaj pravi pljačkaški

  načinim večni mir mukotrpno i sa naporom već se doima kao najveća lakoća

  načinim pokret usnama sada je sve puteno oko mene sve same obline i dude

  2002

  ja sam bog

  muzej selidbe

  biblioteka

  lutanja

  2012