bog bogom bogu bog 2016-01-15 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  15. januar

  ja sam jastreb nad putem za perućac. letim sa tare u bosnu

  1982

  žene u crvenim izlozima prodaju svoja tela. zahvalan sam im. ti časni

  radnici na našim prinudama. one su knjige u gradskim bibliotekama

  1992

  ja sam raširenost bokovi krajnosti koje se prožimaju

  raširim se uživajućom

  raširim incestom i srce i um

  raširim se da me primi predvidljiva

  raširim se rukopisom koji me ispisuje

  raširim se na otvorenom putu da bih mu se predao

  raširim svoje radne planove za sledećih pet hiljada

  godina najvažnije je nići krilima u srcu drugog čoveka

  raširim se kao vetar koji mi nanosi sitne pahuljice snega u lice

  2002

  ja sam bog

  bog sam postao

  kad sam odlučio da

  budem bog video sam da

  svako hoće da je bog a niko

  ne sme da bude bog i

  kaže ja sam bog

  2012