bog bogom bogu bog 2016-01-16 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  16. januar

  ja sam sin oca. u mom slučaju stvari stoje ovako. moj otac je bio izdajica. višak

  lojalnosti i udvorištva koji mi mnogi danas prebacuju je višak kojim želim da opravdam

  svoga oca. otac mi to ne priznaje a što je još gore ni sin. a oni koje sam hvalio i slavio traže

  da to činim sve više i bezobzirnije. pakao. a pisao bih pesme. a voleo sam nekad svoju pamet

  1982

  novi prijatelj robert pucek. poljak. ima psa. alf. slušamo

  visockog. ja sam svetlosne rečenice dženi holcer

  1992

  ja sam kalemljenje cvetni žar

  kalemim se lepotom kleknem pred njom

  kalemim pogled na pogled uživljavam se

  kalemim se ceo dan sa tu i tamo poslovima zaspim

  sa knjigom pesama prosjaka i prosjakinja na grudima

  kalemim na svoju tvrdoglavost plemenitu postoja­nost

  kalemim raznovrsnost oblika dobro obavljenim poslom

  kalemim se stvaranjem iako ga se ljudi boje jer je besmrtno

  kalemim se nesebičnim gestovima iz moje divljine sada rastu ideali za kojima sam žudeo

  2002

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  ja sam bog

  2012