bog bogom bogu bog 2016-02-05 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

5. februar

ja sam slučajni pogled na zemlju. na zemlji čantra za eksere

1982

vučem nos po zemlji. tako reći orem evropske puteve. sve je to možda

uzalud. uostalom kao i pevanje. uzalud i boli ali je lepo. miriše svaka stopa zemlje

1992

ja sam postupak preusmeravanje izopštavanje op­štenje

postupim sličan šalu koji mi greje vrat

postupim lepo jer bez lepote i tako ne bih bio

postupim herojski najlepšim načinom svakog dečaka

postupim kao pas koji liže svoju ranu ja svoju ispisujem

postupim blago zadovoljavajući svakog ko hoće da jeste zauvek

postupim samouvereno da nikoga ne bih uplašio svojim slabostima

postupim postupno marljivo prionem na taj posao koji čeka samo mene

2002

ja sam bog

molim i hvala

bivanjem

bruje

2012