bog bogom bogu bog 2016-02-05 00:00:00

  Ti
  si

  386266

  pupoljak

  5. februar

  ja sam slučajni pogled na zemlju. na zemlji čantra za eksere

  1982

  vučem nos po zemlji. tako reći orem evropske puteve. sve je to možda

  uzalud. uostalom kao i pevanje. uzalud i boli ali je lepo. miriše svaka stopa zemlje

  1992

  ja sam postupak preusmeravanje izopštavanje op­štenje

  postupim sličan šalu koji mi greje vrat

  postupim lepo jer bez lepote i tako ne bih bio

  postupim herojski najlepšim načinom svakog dečaka

  postupim kao pas koji liže svoju ranu ja svoju ispisujem

  postupim blago zadovoljavajući svakog ko hoće da jeste zauvek

  postupim samouvereno da nikoga ne bih uplašio svojim slabostima

  postupim postupno marljivo prionem na taj posao koji čeka samo mene

  2002

  ja sam bog

  molim i hvala

  bivanjem

  bruje

  2012