bog bogom bogu bog 2016-02-06 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

6. februar

ja sam tečni griz u plavoj šerpi. da ne bih govorkao o vlasti postao sam tečni slatki griz

1982

i da se humorom i molitvom otvorim skroz jer sveta je tako mnogo i sve hoće u srce

1992

ja sam pronalazak osamdesetogodišnjak čisti cipele o mokru travu

pronađem viškove života i vratim ih životu

pronađem da je reč idem isto što i hrabrost

pronađem da ima smisla pisati samo o pisanju jer

ono najbolje govori o tome šta ja radim dok ljubim

pronađem stazu na kojoj jedno godišnje doba ulazi u drugo

pronađem se u najudaljenijoj budućnosti u osmehu vidim svoje lice

pronađem sebe u očima ptica koje me gledaju dok ih gledam u letu

pronađem negde u sećanju sebe kao dečaka kako na podnevnom prolećnom suncu čisti

cipele svih uku­ćana i sada posle više od četrdeset godina radim to isto pišući jednu pesmu

2002

ja sam bog

samo se bacim

u tebe bože i

pesma sam

2012