bog bogom bogu bog 2016-02-08 00:00:00

  Ti
  si

  386647

  pupoljak

  8. februar

  ja sam u zelenom jezeru drine odsjaj vrhova snežno plave tare. vetrić

  je ustalasao mirnu vodu i ja sam vrh planinski nestao u dubinama drine

  1982

  i sijaju. tim pre što joj je blizu šezdeseta. ako ne i koja

  više. kada sam ustao da izađem na berliner štrase ona me je dugo

  gledala i kao da je molila. za trenutak u očima joj se pojavio beličast sjaj

  1992

  ja sam nadovezivanje ne mogu da te se nagledam

  nadovežem se stremeći putem koji me vodi

  nadovežem se zadremao sam u stolici slušajući mu­ziku

  kurta vajla tek u to čuh kako bojler proključava

  nadovežem se na vijugavi nadražaj i čas koji ističe

  nadovežem se na reč okeanija bolje mi cirkuliše krv u telu

  nadovežem se na sliku žene koja češlja drugu ženu krećem ka ekstazi

  nadovežem se na dane koji su mi prethodili ja sam samo jedan od njih

  nadovežem se na miris devojačkih grudi koji sam ose­tio u trinaestoj misleći na apsolut

  2002

  ja sam bog

  nemoći moja

  tvoj sam

  2012