bog bogom bogu bog 2016-02-08 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

8. februar

ja sam u zelenom jezeru drine odsjaj vrhova snežno plave tare. vetrić

je ustalasao mirnu vodu i ja sam vrh planinski nestao u dubinama drine

1982

i sijaju. tim pre što joj je blizu šezdeseta. ako ne i koja

više. kada sam ustao da izađem na berliner štrase ona me je dugo

gledala i kao da je molila. za trenutak u očima joj se pojavio beličast sjaj

1992

ja sam nadovezivanje ne mogu da te se nagledam

nadovežem se stremeći putem koji me vodi

nadovežem se zadremao sam u stolici slušajući mu­ziku

kurta vajla tek u to čuh kako bojler proključava

nadovežem se na vijugavi nadražaj i čas koji ističe

nadovežem se na reč okeanija bolje mi cirkuliše krv u telu

nadovežem se na sliku žene koja češlja drugu ženu krećem ka ekstazi

nadovežem se na dane koji su mi prethodili ja sam samo jedan od njih

nadovežem se na miris devojačkih grudi koji sam ose­tio u trinaestoj misleći na apsolut

2002

ja sam bog

nemoći moja

tvoj sam

2012