bog bogom bogu bog 2016-02-07 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

7. februar

ja sam tri srne na putu. noć je. i danas su bacali so na put. i danas je tako ukusna

1982

gledam se sa jednom starom ženom u berlinskom u-banu. poljakinja je. prepoznajem je

dok razgovara sa mužem a oči joj plove od tajnih pogledavanja. plove i počinju da svetlucaju

1992

ja sam podešavanje crni jutarnji hleb beskućništva

podesim se na tihi plamen običnosti činim samo

najneophodnije malo tu još manje tamo tek ovolicko a dovoljno

podesim titraje monahinji koja bere poljsko cveće

podesim srce da bude mirno i srećno sa samim sobom

podesim se ne da nešto mogu da uradim nego da to uradim

podesim tako da me niko ne primeti a svi osete radost od mene

podesim prozor da mi veća količina noćne svežine pomaže snovima o

gertrudi stejn ed rajhartu bili holidej ludvig vitgenštajnu majstor ekhartu

podesim stvari tako da se sretnu oni koji čeznu jedno za drugim a da to ni ne znaju

2002

ja sam bog

trčim ka tebi

hodanjem

mojim

2012