Testament

  Ti
  si

  253701

  pupoljak

  ovo tebi

  pevam testament

  Bogu

  Tebi

  Svim bićima

   

   

   

  1

   

  posle operacije srca u maju 2013. nekoliko puta sam osećao tegobe. u avgustu sam

  shvatio da mi je najveći problem to što sam sam i što nema nikoga kome bih mogao ostaviti svoje delo i reći svoju poslednju želju. tada

  sam odlučio da napišem testament

   

  testament koji će mi pomoći

  da Te pronađem ili da me Ti otkriješ

   

   Ti

   

  kome ću predati svoje telo i ko će razvejati moj pepeo Svim bićima

  kome ću predati svoje delo koje zovem Pupoljak i ko će Pupoljak predati Svim bićima

  i

  Ti sa kim ću pre svoje smrti dovršiti Pupoljak

   

  testament Ovo Tebi nastavak je Zaveštanja Sunu Mandiću

   

  Sune

  ja sam Bog

  peva ja

  peva Bog

  peva pesma

  peva Tebi Sune duša moja

  to je moje zaveštanje Tebi mili moj Sune

  sva moja dela su moja deca

  ona pripadaju Bogu i svim bićima

  o mom delu će se najbolje brinuti osobe koje će mu se posvetiti srcem Božijim

  moje delo ne podleže i ne pripada

  postojećim ljudskim običajima i zakonima

  pogotovo ne krvnim

  pišem Ti sa radošću jer znam da Ti ovo razumeš i slažeš se sa mnom

  kada umrem Sune moj želeo bih da osetiš radost

   i Ti i svako ko me je poznavao

  jer živim radim i stvaram u slavu svih bića

  besmrtan sam

  smrtnost potvrđuje moju besmrtnost

  jedan život

  jedna radost

  jedna ljubav

  na Lionu u Beogradu 21. decembra 2009.

   

   

  2

   

  želeo bih da sa osmehom napustim ovaj svet 

   

  ako do tada ne bude Tebe onda molim Tebe

  da se moji organi doniraju kome su potrebni

  da se moje telo kremira

  isprati što skromnije

  bez crkvenih ili bilo kakvih drugih obreda i govora

  samo sa radošću i slavom Boga

   

  da se moj pepeo razveje

  sa Titelskog brega tamo gde sam obišao planetu Zemlju i počeo hodanje Svemirom

  u Dunav sa železničkog mosta u Novom Sadu

  u Savu sa Brankovog mosta

   

   

  3

   

  ja

  Miroslav Mandić

  adresa  U TVOM SRCU

  narod  ŽIVOT SVIH BIĆA

  država  SVEMIR

  bračno stanje  MUŽ SVIM BIĆIMA

  deca  SVA MLAD

  religija  BOG

  članstvo  SAM ZA SVE

  svojstvo  DETE BOŽIJE

  profesija  PESNIK UMETNIK HODAČ

   

  rođen od krvi Katice Oprin i krvi Milomira Mandića

  Miroslav Mandić koji se preobrazio u Miroslav Mandić

  Miroslav Mandić Prvi Pesnik

  Miroslav Mandić Jedan Jedini Umetnik

  Miroslav Mandić Najbolji Hodač

  Miroslav Mandić Svih Bića

  Miroslav Mandić Ja

  Miroslav Mandić Bog

  Tvoj Miroslav Mandić

  u

  ovom

  trenutku

  ostavljam

  Tebi

  Pupoljak

   

  da ga nisam nazvao Pupoljak nazvao bih ga

  kamenčić

  srna

  beba

  čip

  bit

  Bogić

   

  Pupoljak

  pesma

  delo

  hodanje

   

  Pupoljak

  Bog

  Ti

  Sva bića

   

  Pupoljak

  materijalno

  nematerijalno

  duhovno

  jedno

   

  Pupoljak

  nezavisnost od postojećeg sistema

  sistem jednog jedinog sistema

  neprestano stvaranje

  preobražavanje

  obnavljanje

   

  Pupoljak

  podržava Te da budeš

  prvi

  jedan jedini

  najbolji

   

  Pupoljak

  podstiče Te da pomažeš

  prvom

  jednom jedinom

  najboljem

   

   

  4

   

  Pupoljak — materijalno delo

   

  1969-1979

  radovi sa grupom Kod — ideje i koncepti

  Miroslav Mandić jebe svima mater — rečenica

  Jedan čovek — fotografije

  Crvena sveska — sveska

  Pesma o filmu — tekst

  tekstovi ni za šta — tekstovi

  Lišće — drvo života — prva desetogodišnja slika

  tekstovi na papirićima tekstovi

  Krug Vojvodinom — performans

  Nedeljni crteži — crteži

  Apsolutni crtež — crteži

   

  1979-1989

  Ja sam asfalt i trava — tekst

  Pesme na pesmama — rad sa pesmama

  Nacrtah tri crte nikad nacrtane — tri linije

  Linija svakog dana — crteži

  12 planina — slike

  12 drveća — slike

  Ja sam ti je on — knjiga

  Kapljanje — performans i slike

  Put u Ameriku — performans

  Pre-davanja — pre-davanja

  Varšava — knjiga

  Prvo hodanje za Poeziju — hodanje

  12 prepisanih romana — slike

  Zovem se Miroslav Mandić — pesme

  Muzički stub — performans

  Ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje — knjiga

  Subotička pesma — performans

  Drugo hodanje za Poeziju — hodanje

  Čovek koji piše — performans i tekstovi

  Treće hodanje za Poeziju — hodanje

  Pismo prijateljima — pismo

  Javno čišćenje javnog klozeta u Banjaluci — performans

  rokovnici

   

   1989-1999

  Kazna i sloboda — video 

  Četvrto hodanje za Poeziju — hodanje

  Kaja — knjiga

  Ruža lutanja — desetogodišnji projekat

  Ruža lutanja — desetogodišnje hodanje

  Ruža lutanja 1-10 — desetogodišnja knjiga

  Trave — druga desetogodišnja slika

  Sva sela — knjiga

  Tren — fotografije

  36 dana u Portugaliji — tri mosta — koncept

   

   1999-2009

  Gerda, hvala ti za tvoju nežnost — rad na novom novcu

  Plava ruža — slika plave ruže u Svemiru

  Ja ime — knjiga

  Svemirski ružičnjak — crteži

  Miroslav Mandić — promišljanje sebe

  Manastir vremena — jednogodišnji performans

  Plavi web — sajt

  Pogledajte ljiljane u polju — pre-davanja

  Pesma o večnoj umetnosti — teorija

  Susresti se sa sopstvenom lepotom — skulptura

  Miroslav Mandić — knjiga

  Plave ruže — treća desetogodišnja slika

  Plavi film — desetogodišnji film

  Izgužvano zbog ljubavi — rad

  Na mostu u predvečerje — trogodišnji performans

  miroslavmandic.name — sajt

  Svečani nedeljni ručkovi — video

  Autobiografija — kratka autobiografija za sajt miroslavmandic.name

  Pupoljak — moje ukupno delo

   

  2009-

  Pupoljak hodanja — prvi put drugo desetogodišnje hodanje

  Drugi prvi korak — korak

  Dobri hodač — crteži

  Lice hodanja — fotografije

  Pupoljak dana — fotografije

  64 pupoljka pevaju pupoljku svih bića — crteži

  Brojevi — crteži

  86400 — dve slike

  miroslavmandic.name — novi sajt

  Ja sam ti si ja sam Bog — knjiga

  Bog Bogom Bogu Bog — knjiga

  Ja sam Bog — pesme

  Kafe hrabrosti — rad na novom novcu

  tatui

   

  sve sam sačuvao

  ovom spisku pripada i stotinak malih radova

  sva moja dela su jedno delo

  moje delo potvrđuje da postoji samo

  jedno delo

  jedna ljubav

  jedna pesma

   trebalo bi da sva moja dela zauvek ostanu zajedno

   

  ideja

  koncept

  rečenica

  fotografija

  tekst

  slika

  performans

  rad

  knjiga

  pre-davanje

  hodanje

  pismo

  rokovnik

  video

  projekat

  novac

  promišljanje sebe

  sajt

  teorija

  skulptura

  film

  delo

  tatu

  autobiografija

  isto

  su

   

  rzanje konja u predelu

  teorija svega

  osmeh Boga

  ovaj spisak stalno dopunjavati i nastavljati

   

   

  5

   

  PUPOLJAK — nematerijalno delo 

   

   1964-1969

  prekid sa muškim društvom i vojskom — odluka

  prekid sa socijalnim statusom — odluka

  napor u ukusu — proces

  odluka za umetnost — odluka

  umetnost je uletela u mene — iskustvo

   

  1969-1979

  ozarenost umetnošću — otkriće

  sistemi — rad

  senzibilitet — prefinjavanje

  ideja — ideja

  nevidljivo — otkrovenje

  tautologija — teorija

  pobune umetnošću — preduzimanja

  pobune u umetnosti — preobražavanja

  proglašavanje — poetika

  samoproglašavanje — pesma

  otkriće ja — otkrovenje

  ja umetnosti — prefinjavanje

  ja u umetnosti — prefinjavanje

  prekid sa umetnošću — žrtva

  razilaženja — žrtva 

  krenuo sam za svojim genijem — poslušanje

  Veliko umetničko delo ni iz čega — vizija

  Čudesno delo — vizija

  Miroslav Mandić jebe svima mater — otkrovenje

  sada — prefinjavanje

  lice — preduzimanje

  pupoljci — predavanje

  poezija u svemu — prefinjavanje

  podnošenja — kazna

  izdržavanja — kazna

  Podignuta ruka u zatvoru — prefinjavanje

  odluke koje sam doneo u zatvoru — odluka

  vegetarijanstvo — solidarnost

  nenasilje — preobražavanje

  ne zaposliti se — odluka

  skratiti korak — odluka

  ćutati — odluka

  ne govoriti jezikom obrazovanih ljudi — odluka

  ne posedovati — odluka

  podeliti knjige — odluka

  beskućništvo — odluka

  siromaštvo — odluka

  skromnost — odluka

  biti strpljiv — odluka

  ne posećivati kulturne manifestacije  — odluka

  biti neposlušan prema policiji i tajnim društvima — odluka

  biti na strani odbačenih i živeti saosećajući sa njima — odluka

  ne gledati se u ogledalo — odluka

  Nebo — otkrovenje

  rad na odlukama — istrajavanje

  zatvorske odluke postale su delo — preobražaj

  divljenja — prefinjavanje

  drveće — prefinjavanje

  pustinjske godine — istrajavanje

  žudnja za stvaralaštvom — žrtva

  nesnimljeni filmovi — žrtva

  odricanja — žrtva

  iskorenjivanje — prefinjavanje

  sugestivni govor — zanos

  mistički govor — zanos

  savest — smirenje

  svest — smirenje

  zaveti — zavet

   

  1979-1989

  ponovo umetnost — otkrovenje

  rad sa Želimirom Žilnikom — iskustvo

  odluka o hodanju — otkrovenje

  hodanje — bivanje

  put — istovetnost

  ne rađati biološki — rađati duhovno — odluka

  pažljivost — iskustvo

  samoća — iskustvo

  nežnost — prefinjavanje

  nezaštićenost — prefinjavanje

  ne-znanje — spoznaja

  dobrota — istovetnost

  ličnost — pesma

  lepota — istovetnost

  nevažno — prefinjavanje

  neprimećeno — prefinjavanje

  ritam — iskustvo

  sporost — iskustvo

  ne-ljudsko — spoznaja

  hrabrost — poslušanje

  sloboda — iskustvo

  molitva — poslušanje

  odricanje od stanarskog prava — odluka

   

  1989-1999

  bez potomstva

  bez vlasništva

  bez zdravstvenog osiguranja

  bez radnog staža

  bez žiro računa

  bez advokata

  bez članstva

  bez nagrada

  bez javnosti

  bez policije

  bez vojske

  bez tržišta

  bez fondova

  bez recenzija

  bez kritičara

  bez galeriste

  bez izdavača

  bez matice

  bez oružja

  bez alata

  bez plate

  bez tajni

  bez laži

   

  pesnik

  umetnik

  luda

  lutalica

  monah

  filozof

  prosjak

  vrtlar

  hodač

  ljubavnik

  mistik

  rudar

  čobanin

  heroj

  plesač

  muzičar

  matematičar

  pobunjenik

  pacifista-aktivista

  anarhista-ekonomista

  odbeglo dete-dobro dete-dete dečak

   

  ruža — istovetnost

  lutanje — istovetnost

  kruženje — istovetnost

  Spomenici anonimnim snagama ljubavi — spomenici

  tiiskustvo

  mitiskustvo

  bajkaiskustvo

  performansi na Ruži lutanja — prefinjavanja

  prekid sa javnošćuodluka

  odbijanjaodluka

  Jedan čovek je više od svih ljudi zajedno — otkrovenje

  100 koraka — otkrovenje

  BogBog

   

  1999-2009

  neuspesi i spisak neuspehasamoća

  Peta umetnostsamoća 

  suzesamoća

  Najlepše na ovom svetu je biti sa Miroslavom Mandićem iskustvo 

  nisam radio za porodicu — svaki čovek radi za porodicusolidarnost

  nisam radio za narod — svaki drugi čovek radi za narodsolidarnost

  nisam radio za policiju — svaki treći čovek radi za policijusolidarnost

  nisam bio član nijedne organizacije društva ili

  partije — svaki četvrti čovek član je nečegasolidarnost

  ponosan sam što nisam stekao kuću i porodicusolidarnost

  lična kartaistovetnost

  ja javnostirad

  ja tržištarad

  Miroslav Mandićljubav

  Kajarodica-Bogorodicaljubav

  tek rođeno dete Božijeljubav

  Bog-život-umetnostjedno

  imena drugih ljudisaputništva

  stvaranje imenapredstave

  Sva bića — otkrovenje

  Pupoljak svih bićanematerijalno stvaralaštvo

  pesmaljubav

  krugljubav

  pupoljakljubav

  Večna umetnostjedno 

  ljubljenje prolaznika i slavljenje njihovih licaiskustvo

  Miroslav Mandić jeste svima materotkrovenje 

  želim najveći uspeh — uspeh posle uspeha svakog i Svih bićaotkrovenje

   

  Ti i Ja

  Ista i Isti

  Sve i Svi

  Tija i Jati

  Vir i Vihor

   Ruža i Put

  Stidna i Stid

  Idem i Odem

  Dobro i Lepo

  Život i Misao

  Pička i Kurac

  Večiti i Večita

  Molim i Hvala

  Hejmo i Hajmo

  Heroina i Heroj

  Klitoris i Glavić

  Lunja i Lutalica

  Blizina i Daljina

  Muzika i Mistika

  Snažno i Nežno

  Bivanje i Jebanje

  Pegava i Odbegli

  Smiraj i Smirenje

  Pesnik i Umetnik

  Trunčica i Trenčić

  Činjenje i Bivanje

  Plesanje i Pevanje

  Čednost i Odanost

  Pažljivost i Pažnja

  Voleti i Biti Voljen

  Stidljiva i Promrzli

  Stvaranje i Pevanje

  Poljubac i Pupoljak

  Služenje i Ljubljenje

  Strpljenje i Trpljenje

  Bespočetak i Beskraj

  Čednoušna i Zlatousti

  Sagledavanje i Delanje

  Odobravanje i Slaganje

  Privijanje i Priljubljivanje

  Odbeglo dete i Dobro dete

  Bezbrižnost i Bezrazložnost

  Istomišljeništvo i Istajebežljivost

   

  prvi pesnik — iskustvo

  jedan jedini umetnik — iskustvo

  najbolji hodač — iskustvo

  najstarije ljudsko biće — iskustvo

  Boginja — iskustvo

   

  2009-

  Pupoljak je Miroslav Mandić plesanje-hodanje pevanje stvaranje

  svakog trenutka svuda i svemu ljubav večna umetnost u pesmi svih bića — načelo

  86400 trenutaka umetnosti u svakom danu — poetika 

  Pupoljak svih bića — otkrovenje 

  besmrtnost — iskustvo

  Malo bratstvo Andrea Vilijamsa — saputništva 

  Spomenik ljubavi Eteli Merk — spomenik 

  Jasamtijeon — proces

  Jasamtisija — proces

  Jasamtisijasambog — proces

  Cenovnik žigola — prolaženja 

  neudruživanje — gest

  trave — ja

  bulke — ja

  drveće — ja

  laste — ja

  crvendać — ja

  konj — ja

  ponavljanje — ja

  prvi juni — ja

  vaskrsenje — ja

  bilo šta — ja

  ljubim Te ljubim — tatu

  Umetnost koja nastaje sama — poetika 

  Umetnost slomljenog srca — poetika 

  Umetnost Testamenta — poetika

  kako sam postajao i postao Bog — proces

  poetikom drugog

  poetikom živog

  poetikom golotinje

  poetikom jesam

  poetikom ja

  poetikom ja sam

  poetikom običnosti

  poetikom čuda bez čuda

  poetikom tajne bez tajne

  poetikom očitosti bez očitosti

   

  svi ovi radovi su me stvarali

  ljubim vas ljubim

  menjali

  promenjen radio bih nove radove

  novi radovi bi me menjali pa bih promenjen otkrio istovetnost u svemu

  istovetnost u svim svojim radovima

  istovetnost bi me vodila odanosti

  odanost čednosti

  čednost ljubljenju

  ljubljenje jebanju

  jebanje pevanju

  pevanje pesmi

  pesma Tebi

  Ti Bogu

  Bog Bogu

   

  promišljam treba li uopšte moje delo čuvati i pokazati. da li to

  što čovek stvori treba čuvati i sačuvati. i šta bi to trebalo da bude

  ovim bih posebno voleo da se bavim dok sam živ

   

  mnoge radove nisam zabeležio 

  ovaj spisak stalno dopunjavati i nastavljati

   

   

  6

   

  Pupoljak — duhovno pevanje

   

  Pupoljak čini

  oko 69% duhovnog pevanja

  oko 23% nematerijalnog stvaralaštva

  oko 8% materijalnog stvaralaštva

   

  Pesma

  duhovno pevanje i sistemi koje stvaram i pevam

  koji pevaju i stvaraju mene i Sva bića

  uvek sam voleo da se njima bavim

  oni su moja uteha

  moje detinjstvo

  moj svet

  bajka

  raj

   

  radim ih od kad znam za sebe

  nezavisni su jedan od drugog

  svaki potvrđuje celinu

  zajedno su celina sama

  nisu vezani ni za prostor ni za vreme

  nisu žanrovski formalno stilski niti bilo kako određeni

   ne beležim ni trenutak ni mesto njihovog nastanka

   

  *

  Miroslav Mandić

  ime Boga

  ime čoveka

  ime svih imena

   

  *

  rođen sam u postojećem sistemu

  odgajan sam u podrazumevajućem sistemu

  umetnošću sam se pobunio protiv sistema

  izašao sam iz sistema

  živeo sam i stvarao van sistema

  stvorio sam mnogo veći sistem

  jedan jedini sistem

  sistem Svih bića

  zovem ga bajka

  živim bajku

   

  *

  ljubim — prvi pesnik Svih bića sam

  stvaram — jedan jedini umetnik jedne jedine umetnosti sam

  hodam — najbolji hodač jednog jedinog Boga sam

   

  *

  sve ono što može samo jedan čovek

  moja pesma

   

  sve ono što može svako

  moja umetnost

   

  sve ono što se može svakako

  moje hodanje

   

  *

  poetika da

  politika ne

   

  *

  življenjem imam iskustvo Boga

  hodanjem dodirujem Boga

  stvaranjem živim Boga

  pevanjem sam Bog

   

  *

  Život

  1950-1960

  Preobražaj

  1960-1970

  Prekid

  1970-1980

  Umetnost

  1980-1990

  Ruža lutanja

  1990-2000

  Večna umetnost

  2000-2010

  Miroslav Mandić

  2010-2020

  Pupoljak

  2020-2030

  Bog

  2030-2040

   

  *

  želim da budem Bog

  želim da Ti i ja budemo jedno

  želim da ova pesma bude pesma Svih bića

   

  *

  Miroslave kad god hodaš dobro radiš

  Miroslave kad god se kupaš dobro radiš

  Miroslave kad god slušaš muziku dobro radiš

  Miroslave kad god se moliš dobro radiš

  Miroslave kad god se istežeš dobro radiš

  Miroslave kad god plačeš dobro radiš

  Miroslave kad god jebeš dobro radiš

  Miroslave kad god...

   

  *

  1

  miroslav mandić umetnost

  2

  večna umetnost

  3

  anonimna umetnost

  4

  genijalna umetnost

  5

  talentovana umetnost

  6

  akademska umetnost

  7

  nacionalna umetnost

   

  *

  svako ko je za državu fašista je

  svako ko je za grad komunista je

  svako ko je za puteve liberal je

   

  majke su komunisti

  očevi su fašisti

  deca su liberali

                                                                         

  koren je komunizam

  stablo je liberalizam

  krošnja je fašizam

   

  *

  sve i sve svakom ko je sam

  sve i sve svakom ko je sve

  sve i sve svakom ko je za sve

   

  *

  radost bivanja

   

  *

  umetnost življenja

   

  *

  božanstvenost stvaranja

   

  *

  usne neprestajućeg ljubljenja

   

  *

  um neprestanog samosmiraja

   

  *

  sporo isticanje dana koje Boga proslavlja

   

  *

  preporađanje u iznemoglosti

   

  *

  nezaustavljivost i pažljivost

   

  *

  Tvoj život mi je važniji od mog

   

  *

  gužvanje zbog ljubavi

   

  *

  ritam spore promene

   

  *

  ritam nagle promene

   

  *

  tautologija i analogija

   

  *

  poniznost i ganutost

   

  *

  ushićenost i divljenje

   

  *

  ritam ponavljanja

   

  *

  dužnost da ljubiš

   

  *

  stomak sjedinjenja

   

  *

  nežnost kože

   

  *

  grlo pesme

   

  *

  eros baka

   

  *

  planeta uživanja i uživanje u Planeti

   

  *

  ljubav za Fjodorovljevo zajedničko delo i regulaciju Svemira i njegov muzej

   

  *

  Levinasova ljubav prema drugome koja je iznad ljubavi prema samom sebi

   

  *

  iskustvo ljubavi Božije

   

  *

  svako ko Boga deli sa drugima Bog je

   

  *

  sve i sve se može reći jedino rečima

   

  *

  sve što sam od Boga dobio

   

  *

  Kosovac Ljubica

   

  *

  Vitgenštajn

  Žan-Lik Godar

  Žana Moro

  Stefi Odran

  Džin Siberg

  Li Marvin

  Ulrike Majnhof

  Gudrun Enslin

  Bili Holidej

  Diogen

  Mani

  Zaratustra

  ...

  i svi oni kojima sam se divio i koji će činiti knjigu Dani mog života

   

  *

  hrabri

   

  *

  čuvanje drugog od samog sebe

   

  *

  trenuci iščekivanja željene osobe

   

  *

  željena osoba

   

  *

  drskost da budeš skrušen i skrušenost da budeš drzak

   

  *

  čudo odbačenosti

   

  *

  zadovoljstvo koje je jedina preostala dobrota ovog sveta

   

  *

  pogledati bilo koju reč je kao pogledati lice Boga

   

  *

   broj jedan kojim se svakog trenutka može pozvati Bog

   

  *

  institucija najboljeg prijatelja — Slobodan Tišma

   

  *

  institucija bezrazložno najsrećnijeg čoveka na svetu — Miroslav Mandić

   

  *

  svaki tren

   

  *

  svaki pedalj

   

  *

  svako slovo

   

  *

  namigivanje

   

  *

  lepota mog rukopisa

   

  *

  ljubav kojom sam ljubio

   

  *

  plesanje kojim sam iskusio beskraj

   

  *

  jebanje kojim sam slavio ljubav svakog bića

   

  *

  najveća količina ljubavi koja je ikada postojala

  koja postoji i koja će ikada postojati u jednom biću

   

  *

  sve reči u svakoj reči

   

  *

  sve boje u svim bojama

   

  *

  svi dodiri u svakom dodiru

   

  *

  sve misli u svakoj misli

   

  *

  sve žrtve u svakoj žrtvi

   

  *

  sva bilo šta u svakom bilo šta

   

  *

  sam

   

  *

  sam za sve

   

  *

  ostavljam sve i sve svakom

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslava Mandića

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Pesmu

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Umetnost

   ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Hodanje

   

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Seks

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Novac

   

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Ja

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Ti

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Put

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Ruža

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Sloboda

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslav Mandić Svih Bića

   

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslava Mandića Prvog

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslava Mandića Jednog Jedinog

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslava Mandića Najboljeg

  ko će od Miroslava Mandića neprestano stvarati Miroslava Mandića Boga

   

  ostavljam Ti Kaju i Milomira

  Kajin grob na Novom groblju u Novom Sadu. Milomirov na Almaškom groblju u Novom Sadu

   

  joj koliko je toga nezapisanog

  uzbuđuje me da sve to zapišem

  pevam

  ovaj spisak stalno dopunjavati i nastavljati

   

   

  7

   

  ne posedujem ništa osim Pupoljka koji sam stvorio

  nemam nikakvo vlasništvo ni novac

  ceo život živim i radim od novca koji mi daju prijatelji

   

  trenutno živim i radim u iznajmljenom stanu u kome se nalazi i Pupoljak

  Pupoljak je spakovan u velike i male foldere

  veliki folderi su na podu a mali su složeni na tri metalne police

   

   želeo bih da Ti

  koja-koji čitaš ove reči

  preuzmeš Pupoljak i predaš ga Svim bićima

   

  iako Te nema svaki tren živim sa Tobom

  Ti si moje delo. Ti si moja pesma

  Ti si istomišljeništvo. Ti si istovetnost

  Ti si svi koji su mi pomagali u životu

  Tebi pripada Pupoljak i moja preduzeća

   

  u slučaju da umrem pre nego što se sretnemo

  molim Te da Pupoljak zadržiš dva-tri meseca u stanu u kome sam živeo

  da bi se za to vreme u skladu sa mojim Testamentom našlo jedno od tri rešenja

   

  Otvaranje

  Čekanje

  Uništavanje

   

  Otvaranjepotvrđivanje i negovanje Pupoljka Bogu Tebi i Svim bićima

   

  Čekanje — zapakovati Pupoljak na deset sto ili hiljadu godina sve dok se Ti ne pojaviš

   

  Uništavanje — uništiti moje delo u slavu Miroslava Mandića Pupoljka i Boga

   

  tek

  želim da znaš da sam Te celog života voleo

  da sam živeo živim i da ću zauvek živeti za Tebe

  želim da znaš da si besmrtna. želim da znaš da si besmrtan

  želim da znaš da sam se svakog dana trudio da zaustavim rat

  želim da znaš da je svaki osmeh bio moćniji od svakog užasa

  Bog prisutniji od bilo koga ili čega

   

  i

  da je meni u Testamentu najvažnije

  da

  Miroslav Mandić

  i

  Pupoljak

  pripadaju

  zemlji

  vodi

  vazduhu

  svetlosti

  mineralima

  biljkama

  životinjama

  duhovima prirode

  ljudima

  višoj inteligenciji

  večnoj umetnosti

  jednom jedinom jeziku Svih bića

  Svim bićima

  Tebi

  Bogu

  neotimanju

  neudruživanju

  nenasilju

  a

  da

  ne

  pripadaju

  krvi

  porodici

  narodu

  državi

  čovečanstvu

  civilizaciji

  profesijama

  kulturi

  zakonima

  znanjima

  jezicima

  otimanju

  udruživanju

  nasilju

   

   

  8

   

  pesma

  je

  bog

   

   

  ja

  pesnik

  umetnik

  hodač

  pevam

  sva

  bića

  tebe

  svemir

  boga

   

   

  pesma

  je

  jedini

  zakon

  kome

  verujem

  i

  pripadam

   

   

  pesma

  je

  jedina

  država

   

   

  pesma

  je

  jedini

  narod

   

   

  pesma

  je

  jedina

  porodica

   

   

  pesma

  sveljubavi

  svakom

  biću

   

   

  pesma

  slobode

  svih

  bića

   

   

  voleo bih da živim i radim još dugo

  voleo bih da svakog dana radim radosno

  voleo bih da zanosno radim do poslednjeg trenutka u životu

  voleo bih da budem spreman da umrem svakog dana

  pomozi mi u svemu tome

  to je nulta želja mog Testamenta

   

  od Boga i mene zavisi stvaranje mog dela

  od Tebe zavisi sve ostalo

   

   

  besmrtnost

  moja

  je

  u

  očima

  Tvojim

   

  na Čukaričkoj padini u Svemiru 19. januara 2014.