Bog Miroslav Mandić Bog

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  138. PUT PO 33 DANA ILI BOG TI JE UŠAO NA USTA

  4554. dan
  20. jun 2017.

   

  bog ti je ušao na usta

  rekao sam ti u subotu uveče dok smo razgovarali telefonom

   

  kad zaćutimo čujemo boga

  ćutanjem se uvek čuje bog

   

  dok slušam boga ostajem bez daha i usta mi se sama otvaraju od lepote

   

  lepotom mi kroz otvorena usta ulazi bog

   

  bog hleb nasušni i nadnaravni

   

  bog reč

   

  reč reč

   

  reč peva

   

  reč hrani

   

  reč izlazi na usta

   

  reč ulazi na usta

   

  reč priča

   

  reč bajka

   

  reč pesma

   

  reč bog

   

  priča ulazi na uši

   

  bajka ulazi kroz nos

   

  pesma ulazi na usta

   

  kažu da je starac tadej ustao iz mrtvih jer ga je bilo

  žao ljudi koji su tugovali za njim pa je ustao da ih uteši

   

  udahom se krećem od jednog ka svemu

   

  izdahom se krećem od svega ka jednom

   

  na početku je sve u jednom

   

  na kraju je jedno u svemu

   

  svemir

   

  ponekad sam svemir da ne bih putovao bilo kojim vozilom

  nego da bih u svakom trenu bio na svakom mestu ljubav svakom

   

  jer religije su svojim zločinima izdale svog boga

   

  kraljevi su svojim zločinima izdali svoj narod

   

  fašisti su svojim zločinima izdali svoje bratstvo

   

  komunisti su svojim zločinima izdali svoju jednakost

   

  liberali su svojim zločinima izdali svoju slobodu

   

  jer kad se iscrpe svi tumači onda dolaze tumači tumača. kad se

  iscrpi nivo tumača tumača onda počinje era tumača tumača tumača. posle

  tumača tumača tumača dolaze tumači tumača tumača tumača i tako u nedogled

   

  ćutim

   

  bog mi ulazi na usta

   

   

   

   

   

  LETO

  4555. dan
  21. jun 2017.

   

  danas počinje leto

  leto je počelo jutros 21. juna 2017. u 6:25 h

   

  šezdeset osmo leto mog života

   

  poslednje trinaesto leto u pesmi miroslav mandić bog

   

  toplo je i sunčano

   

  danas je najduži dan

   

  od sutra se dani skraćuju

   

  kreću se ka najkraćem danu i početku zime

  zima počinje 21. decembar 2017. u 17: 29 h

   

  od kada sam u mladosti pročitao mit o orfeju

  i euridiki trudim se da se ne okrećem unazad

   

  pogotovo ne nesvesno i iz znatiželje

   

  neokretanje me je oslobodilo od udruživanja nostalgije i mitologizacije

   

  verujem u početak

   

  početak oduvek i zauvek

   

  početak je sada

   

  sada je početak

   

  pre sada je sada

   

  posle sada je sada

   

  sad sada

   

  sad sad sad sad sad sad sad

   

   

  sad

  sad sad

  sad sad sad

  sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad

  sad sad sad

  sad sad

  sad

   

   

  leto

   

  kraj je novi početak

   

  početak i kraj su početak

   

  dobro i zlo su dobro

   

  skinuo sam oznojanu majicu i obukao suvu kožulju

  hej koje zadovoljstvo

   

  ostaje mi samo da

   

  zagrlim sva bića

   

  poljubim tebe

   

  podam se bogu

   

  i

   

  krenem u dan obilazeći drugi put planetu zemlju

   

  ja prva i poslednja pesma svakog bića i svih bića

   

  ja jedna jedina umetnost svemira i svaka umetnost bića

   

  ja najbolje i najgore hodanje boga

   

   

   

   

   

  33 DANA DO KRAJA PESME MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4556. dan
  22. jun 2017.

   

  danas je četiri hiljade petsto pedeset šesti dan pesme miroslav mandić bog

   

  33 dana do kraja

   

  sada sam video da je na sajtu greška u broju dana pesme miroslav mandić bog

   

  joj

   

  dan mi je počeo zvukom na kompjuteru koji me je upozorio na virus

  prvi put sam to doživeo

   

  sada i ova greška na sajtu

   

  sat jedan sam izgubio tražeći je kada se pojavila

   

  25. marta ove godine je još bilo sve u redu a onda se

  27. marta umesto četiri hiljade četirsto šezdeset devetog

  dana pojavio broj četiri hiljade četirsto šezdeset osam

   

  eto pevanja

   

  pevanje ritmom od 33 blaženstva svakog dana

   

  pevanje ritmom od 139. puta po 33 dana

   

  pevanje kroz pedeset godišnjih doba

   

  pevanje kroz šesto pedeset pet nedelja

  od 1. januara 2005. do 24. jula 2017.

   

  pevanje kroz četiri hiljade petsto osamdeset osam dana

  od 1. januara 2005. do 24. jula 2017.

   

  pevanje kroz trinaest godina

  2005-2017

   

  umetnost 33

   

  i to sve ako nisam pogrešio u brojanju baš kao što pravim greške i u pisanju

   

  više puta sam uvideo da sam pogrešio u brojanju a o pisanju da i ne govorim

   

  eto pesme

   

  iscrpljen sam

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

  uzaludnosti božija ljubim te

   

  upravo sam pročitao 33 blaženstva 33. dana od početka pesme miroslav mandić bog

   

  bilo je to u sredu 2. februara 2005. pod naslovom 1. put po 33 dana

  danas je četvrtak 22. jun 2017. a naslov današnjih blaženstava je 33 dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  u sedamnaestom blaženstvu tog dana sam napisao

  umetnost 33 je umetnost rađanja umiranja i preporađanja svakog dana

   

  umetnost 33 je umetnost rađanja umiranja i preporađanja svakog dana oduvek i zauvek 

   

  ritam vaskrsenja

   

  ritam krhkosti

   

  ozaruje me krhkost

   

  slaganje samo slaganje

   

  bog ja ti sva bića

   

  umetnost 33

   

  miroslav mandić bog pesme miroslav mandić bog

   

   

   

  POSLEDNJE DEVETO VRTLARENJE

  4557. dan
  23. jun 2017.

   

  pre četrdeset četiri godine 2. februara 1973. u zatvoru u sremskoj mitrovici

  sam na jednom papiriću zapisao moja snaga bolno je mučena od ljubavi

   

  bila je to spoznaja za vreme velike krize na smrt koju sam tih dana preživljavao

   

  tih sedam reči moja snaga bolno je mučena od ljubavi ovog

  trena proglašavam početkom moje svesne borbe sa samim sobom

   

  borbu sa samim sobom sam kasnije nazvao vrtlarenje 

   

  od kada znam za sebe borio sam se sa samim sobom

   

  u središtu te borbe bio je stid

   

  stid koji je u svojim dubinama skrivao strah a u svojim visinama sujetu

   

  svest o svemu se budila i uvećavala je i tu borbu

   

  savest je tu borbu preobražavala u borbu na život ili smrt

   

  postao sam rudar u rudnicima borbe sa samim sobom

   

  na kraju je to kulminiralo bolnom pobedom ljubavi koju sam

  doživeo u rečenici moja snaga bolno je mučena od ljubavi

   

  u zatvoru sam doneo dvadesetak odluka koje se me godinama vtlarile i menjale

   

  prefinjavale

   

  vrtlarenje je preobražavanje mojih mana u vrline

   

  iako je vrtlarenje bilo svakodnevno zabeležio sam do sada osam većih vrtlarenja

   

  bio je to rad sa

  osećajem poraza i neuspeha

  osećajem inferiornosti i nemoći

  osećajem napuštenosti

  gubljenjem sposobnosti za komunikaciju

  zavisnošću od očekivanja pomoći

  rad sa zakočenom energijom

  zatvaranjem

  potrebom za zaštitom

  očekivanjem

  bolnim durenjima

  pritiskom da moram sve sam

  rad sa glađu za ljubav

  rad sa sujetom

  nestrpljivošću

  tvrdoćom

  stidom

  zavišću

  povlačenjem

  seksualnošću

  ogorčenošću

  ženom

  kukavičlukom

  stomakougađanjem

  strahom

  ljubomorom

  osećajem veličine

   

  ogoljavanje bogu na radost

   

  golotinja mila svakom

  bez laži. bez prikrivanja. bez tajni

   

  rad sa manama me otvorio za ljubav prema manama drugih

   

  vrtlarenjem sam preobražavao mane u hranljivo đubrivo za vrline koje sam gajio

   

  osećaj poraza i neuspeha se preobrazio u oslobođenje od uspeha i ljudskog

  osećaj inferiornosti i nemoći se preobrazio u oslobođenje od bilo kakve moći

  osećaj napuštenosti se preobrazio u ljubav za odbačene

  gubljenje sposobnosti za komunikaciju se preobrazilo u ćutanje i ljubav za sva bića

  zavisnost od očekivanja pomoći se preobrazio u bezbrižnost

  rad sa zakočenom energijom se preobrazio u bezrazložnost

  zatvaranje se preobrazilo u golotinju

  potreba za zaštitom se preobrazila u predavanje nezaštićenosti

  bolna durenja su se preobrazila u ludiranje lude

  pritisak da moram sve sam se preobrazio u sam za sve

  rad sa glađu za ljubav se preobrazio u ljubav za boga tebe i sva bića

  rad sa sujetom se preobrazila u preuzimanje krivice svih ljudi

  nestrpljivost se preobrazila u strpljenje i pažljivost

  tvrdoća se preobrazila u neodustajanje i odlučnost

  stid se preobrazio u čednost

  zavist se preobrazila u svesaosećanje

  povlačenje se preobrazilo u otvaranje bogu i svemiru

  seksualnost se preobrazila u venčanje

  ogorčenost se preobrazila u uživanje i podavanje

  žena se preobrazila u dečavojčicu i boginju

  kukavičluk se preobrazio u hrabrost samobivanja

  stomakougađanje se preobrazilo u jednostavnu ishranu

  strah se preobrazio u ne boj se

  ljubomora se preobrazila u ljubav boga ljubavi

  osećaj veličine se preobrazio u

  boga miroslava mandića boga i miroslava mandića boga boga

   

  vrtlarenje se u pesmi miroslav mandić bog preobrazilo u oboženje

   

  oboženje je preobražavanje mojih vrlina u boga

   

  teška je bila borba sa mojim manama

   

  još mnogo teža je borba za moje vrline

   

  mane su moje. vrline su božije

   

  mane nastaju kao zaborav boga

   

  vrline su bivanje boga

   

  sve sam krhkiji

   

  sve sam više sva bića

   

  sve sam više ti

  ja sam ti si ja sam bog

   

  sve sam više ja

  bog bogom bogu bog

   

  bog

   

   

   

   

  DEVETO VRTLARENJE ILI LJUBIM TE ODUVEK I ZAUVEK

  4558. dan
  24. jun 2017.

   

  ispovest je javna. ispovest je slavna

   

  važnije je ispovediti svoju želju nego greh

  jer neiskazana želja se preobražava u greh

   

  važnije je ispovediti svoju ljubav nego ispovediti svoju mržnju

  jer neiživljena ljubav se preobražava u mržnju

   

  važnije je ispovediti svoj dar nego ispovediti svoj neuspeh

  jer neispoljeni dar se pretvara u neuspeh

   

  ne podcenjuj sebe miroslave mandiću bože boga ljubi i podaj se bogu

   

  ne precenjuj sebe miroslave mandiću bože boga ljubi i preobrazi se u boga

   

  ljubav se ne može kupiti niti se bilo ko može naterati da nekog voli

   

  voleti je predivno

   

  uzbudljivo je nekog zavoleti

   

  još uzbudljivije je nekog voleti oduvek i zauvek

   

  bolno je kad se povređuju oni koji se vole

   

  smrtno je kad ljubav prestane da se preobražava u boga

   

  čudesno je kad osetim ljubav za one koji su me povredili

   

  sad ću pogledati spisak ljudi koji čine moju familiju po ljubavi a

  ne po krvi i posle svakog imena ću reći naglas ljubim te ljubim

   

  bilo je divno

   

  divna su sva njihova imena

   

  sada ću pogledati spisak žena koje sam voleo i volim

   

  pored imena svake žene ću dopisati njeno prezime mandić bog

   

  bilo je bolno i napaljivo setiti se svih tih ljubavi koje su utihnule ili usahnule

   

  sad ću pogledati fajl moji gafovi

   

  iz fajla moji gafovi prepisujem blaženstva iz

  pesme miroslav mandić bog od 23. jula 2014

  divna je savest

  čista je kao suza

  savest proširuje svest

  savest ne osuđuje samo podseća

  lije kao kiša

  ispira

  čisti

  iskupljuje

  obnavlja

   

  pročitao sam blaženstvapod naslovom pred kim sam se sve povlačio od 1. maja 2014

   

  onda sam pročitao fajlzašto ne želim da se družimo i razgovaramo i iz njega prepisujem

  samoća je ljubav za svakoga sa kim sam zaćutao ili se razišao. sve mi je ovo jako bolno

  ali sada dok pijem i slušam muziku sve mije to i jako nežno. nežnost je osnova svega

  moji sukobi razilaženja ićutanja sa drugima su posledica nežne ljubavi koja nije želela

  da umre. miroslave slobodno sve ovo piši da bi i drugog njegovih gafova oslobodio

  ispovest je uvek i sloboda za drugog. ko ne prihvata ispovest drugog još

  nije zreo da se i sam ispovedi. moje ćutanje sa drugima nije ništa

  drugo nego blago ljubljenje u tišini. nikog pobediti

  svakog osloboditi. sve ljubiti

   

  eto

  završio sam sa poslednjim devetim vrtlarenjem

   

  vrtlarenje se u pesmi miroslav mandić bog preobrazilo u pevanje

  pevanje i jeste vrtlarenje kao što svako vrtlarenje jeste i pevanje

   

  vrt raj

   

  oboženje

   

  život u ljubav. ljubav u boga

   

  ljubim te ljubim. ljubiš me ljubiš

   

  bože ljubim te ljubim. ljubiš me ljubiš bože

   

  volim te bog sam

  reci svima to

   

  voliš me boginja si

  reci svakom to

   

   

  bog

  bog bog

  bog bog bog

  bog bog

  bog

   

   

   

  PRVI PESNIK SVAKOG BIĆA I POSLEDNJI PESNIK SVIH BIĆA

  4560. dan
  26. jun 2017.

   

  ove nedelje ću pevati sveto trojstvo miroslava mandića boga

   

  prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  otac

   

   jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  sin

   

  najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  duh

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih

  bića je sve ono što može da učini samo jedan čovek

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki

  umetnik bića je sve ono što može samo svako

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač

  boga je sve ono što se može bilo kako

   

  hajdemo prvi pesniče svakog bića i poslednji pesniče svih bića

   

  biti dostojan božije žudnje za mojim pevanjem to je moje pevanje

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića pesmom postaje bog

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića otvara um

   

  pesma prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića peva iznad neba

   

  peva um

   

  peva duh

   

  peva melodija

   

  peva amin

   

  peva bit bića

   

  peva bog

   

  biti prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  znači biti prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  pevati prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  znači pevati prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  stvarati prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  znači stvarati prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  hodati prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  znači hodati prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  živeti prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  znači živeti prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  ljubiti prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  znači ljubiti prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića sam

   

  jer verujem da dobrota peva

   

  jer verujem da lepota stvara

   

  jer verujem da sloboda ljubi

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića je

  hrabrost da se podnese prvo i hrabrost da se podnese poslednje

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića ponavlja prvo biće u svakom biću

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića je osmeh na licu umirućeg

   

  prvim pesnikom je svako prvi i sve je uvek samo prvi put

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića peva ljubav kojom je

  bog stvorio sve što je stvorio i peva dobro koje je u svemu što je bog stvorio

   

   

   

  PRVI PESNIK SVAKOG BIĆA I POSLEDNJI PESNIK SVIH BIĆA

  4561. dan
  27. jun 2017.

   

  prva pesma prvog pesnika svakog bića i poslednjeg

  pesnika svih bića je pesma prvog bića u svakom biću

   

  prva pesma peva sve i svakog

   

  prva pesma stvara sve i svakog

   

  prva pesma ljubi sve i svakog

   

  prva pesma veruje svemu i svakom

   

  ja prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića ja sam ljubav i ljubavnik pesme

   

  ja pesma prvog pesnika svakog bića i poslednjeg

  pesnika svih bića ja sam ljubav i ljubavnica pesnika

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih

  bića sve vidi čuje dodiruje oseti i misli prvi put

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića svaki osećaj svaka

  misao svaka vera svaka nada svaki dodir svaki poljubac svako jebanje je pesma

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića svaka reč je pesma

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića svako biće je pesnik

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića zemlja je pesma

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića voda je pesma

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića vazduh je pesma

   

  za prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića svetlost je pesma

   

  prva pesma prvog pesnika svakog bića i poslednjeg

  pesnika svih bića je lagana u ritmu kojim sve pleše u svemiru

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića peva jezikom svih bića

   

  posao prvog pesnika svakog bića i poslednjeg

  pesnika svih bića je da sve i svako peva boga

   

  da svaka reč znači bog

   

  da svaka priča bude mila bogu

   

  da svaka bajka bude ispunjena bogom

   

  da svaka pesma bude bog

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i ja su moje ja

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i lice su moje lice

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i put su moj put

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i ruža su moja ruža

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i dobro su moje dobro

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i lepo su moje lepo

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i sva bića su moje svako biće

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića i bog su moj bog

   

  prvi pesnik svakog bića je pesma ja sam ti si ja sam bog

   

  poslednji pesnik svih bića je pesma bog bogom bogu bog

   

  pesma miroslav mandić bog prvog pesnika svakog bića

  i poslednjeg pesnika svih bića miroslava mandića boga

   

   

   

   

  JEDAN JEDINI UMETNIK SVEMIRA I SVAKI UMETNIK BIĆA

  4562. dan
  28. jun 2017.

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je samo ono što može svako

   

  biti dostojan božije žudnje za mojim stvaranjem to je moja umetnost

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića neprestano porađa sebe iz boga

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića otvara srce

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića stvara pod zemljom

   

  stvara srce

   

  stvara duša

   

  stvara harmonija

   

  stvara om

   

  stvaraju sva bića

   

  stvara bog

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića slavi stvaranje boga

   

  biti jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  znači biti jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  pevati jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  znači pevati jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  stvarati jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  znači stvarati jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  hodati jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  znači hodati jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  živeti jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  znači živeti jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  ljubiti jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  znači ljubiti jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića sam

   

  jer verujem da dobrota peva

   

  jer verujem da lepota stvara

   

  jer verujem da sloboda ljubi

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je stvaranje anonimnih snaga ljubavi

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića stvara božiju pesmu

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića stvaranjem postaje bog

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je strast za stvaranjem stvaranja

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je strast za samostvaranjem

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je svako ko ljubi lepotu i dobrotu

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je umetnik bivanja i samobivanja

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je umetnik bezbrižnosti i bezrazložnosti

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je umetnik beskorisnosti i uzaludnosti

   

  velika umetnost jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića nije

  u vezi sa uspehom u ljudskom društvu nego sa uspehom u srcu svakog bića

   

  umetnost jednog jedinog umetnika svemira i

  svakog umetnika bića je stvaranje boga od svakog

   

   

   

   

  JEDAN JEDINI UMETNIK SVEMIRA I SVAKI UMETNIK BIĆA

  4563. dan
  29. jun 2017.

   

  jedna jedina umetnost jednog jedinog umetnika svemira i

  svakog umetnika bića je umetnost prvog bića u svakom biću

   

  jedna jedina umetnost stvara sve i svakog

   

  jedna jedina umetnost peva sve i svakog

   

  jedna jedina umetnost ljubi sve i svakog

   

  jedna jedina umetnost veruje svemu i svakom

   

  ja jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića ja sam ljubav i ljubavnik umetnosti

   

  ja umetnost jednog jedinog umetnika svemira i

  svakog umetnika bića ja sam ljubav i ljubavnica umetnika

   

  jedna jedina umetnost jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika

  bića je umetnost nepristajanja i prekida sa umetnošću koja služi vlasti i moći

   

  onoliko koliko je umetnost veća toliko je manje moći u njoj

   

  umetnost je oslobođenje od imperijalne istorije umetnosti

   

  umetnost oslobođenja od umetnosti kojom se vlada

   

  umetnost ćutanja. umetnost oproštenja. umetnost pokajanja. umetnost iskupljenja

   

  umetnost je stvaranje još nepostojećeg i zato je oslobođenje od postojećeg

   

  umetnost je samo ako je velika umetnost a da bi umetnost bila velika

  treba da živi u najmanjem i da je takva da baš svako može da je stvori

   

  umetnost preobražavanja od prvog bića u svako biće a

  svakog bića u sva bića. umetnost preobražavanje života u ljubav

  a ljubavi u boga. umetnost preobražavanje priče u bajku a bajke u pesmu

   

  umetnost preobražavanja

  narodne umetnosti u akademsku umetnost

  akademske umetnosti u talentovanu umetnost

  talentovane umetnosti u genijalnu umetnost

  genijalne umetnosti u anonimnu umetnost

  anonimne umetnosti u večnu umetnost

  večne umetnosti u miroslav mandić bog umetnost

   

  narodna umetnost je za mene bilo iskustvo radija fudbala i rokenrola

   

  akademska umetnost je za mene bila potreba za znanjima

  medijima televizijom filmom a pogotovo za teorijom filma

   

  talentovana umetnost je za mene bilo otkriće konceptualne

  umetnosti i nematerijalne umetnosti a pogotovo prekid sa umetnošću

   

  genijalna umetnost je za mene počela odlukom da hodanjem učinim

  više od onog što hiljade i hiljade ljudi učine u hiljadama i hiljadama

  godina. tako sam počeo hodanja za poeziju a kasnije i ružu lutanja

  genijalnom umetnošću je počelo moje planetarno lutanje unutar sunčevog sistema

   

  anonimna umetnost je za mene počela posle

  ruže lutanja onim što tada nazvah peta umetnost

  anonimna umetnost su galaktička lutanja. anonimna umetnost

  jeumetnost najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  večna umetnost je preobražavanje u boga u pesmi miroslav mandić bog

  večna umetnost je svemirska. večna umetnost je umetnost jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  miroslav mandić bog umetnost je umetnost boga

  miroslav mandić bog umetnost je u bogu. miroslav mandić bog umetnost

  je umetnost prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i ja su moje ja

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i lice su moje lice

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i put su moj put

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i ruža su moja ruža

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i dobro su moje dobro

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i lepo su moje lepo

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i sva bića su moje svako biće

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića i bog su moj bog

   

  umetnost jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića je tačka u kojoj je sve

   

  umetnost pupoljka jednog jedinog umetnika

  svemira i svakog umetnika bića miroslava mandića boga

   

   

   

  NAJBOLJI HODAČ BOGA I NAJGORI HODAČ BOGA

  4564. dan
  30. jun 2017.

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je sve ono što se može bilo kako

   

  biti dostojan božije žudnje za mojom muzikom to je moje hodanje

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga hodanjem postaje bog

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga otvara telo

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga hoda po zemlji svemira

   

  hoda telo

   

  hoda ritam

   

  hoda bat

   

  hoda ti

   

  hoda bog

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga ljubi boga i podaje se bogu

   

  biti najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  znači biti najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  pevati najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  znači pevati najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  stvarati najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  znači stvarati najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  hodati najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  znači hodati najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  živeti najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  znači živeti najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  ljubiti najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  znači ljubiti najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga sam

   

  jer verujem da dobrota peva

   

  jer verujem da lepota stvara

   

  jer verujem da sloboda ljubi

   

  dok sam mislio o najboljem hodaču boga i najgorem hodaču boga pored

  mene je prošao čovek koji je na leđima nosio četrnaestogodišnjeg sina

   

  najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga sam naslutio u

  zatvoru. zamišljao sam da noću izađem iz grada i hodam u beskraj

   

  hodanjima za poeziju sam napustio sebe i postao sama poezija

   

  duga i dugogodišnja hodanja su me iskorenila iz ljudskog društva a na kraju i iz čoveka

   

  hodač me je osamljivao ali i ujedinjavao sa svim bićima

   

  hodač mi je otvorio svemir u meni i ne samo otvorio

  svemir nego i načinio od mene centar svemira

   

  posle dužih hodanja hodač me uvek odvede od sebe u boga

   

  hodač pleše i peva istetoviranim rečima plesanje i pevanje na mojim potkolenicama

   

  hodač je ujedinio pesnika i umetnika u meni

   

  hodačem sam izašao iz umetnosti književnosti i postao

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  miroslav mandić bog

   

  hodanje je zavet bogu da se ljubavlju boga u boga preobrazim

   

   

   

   

  NAJBOLJI HODAČ BOGA I NAJGORI HODAČ BOGA

  4565. dan
  1. jul 2017.

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je prva reč prvi čin i prvi korak

   

  pesma peva. umetnost stvara. hodanje preobražava

   

  najbolje i najgore hodanje ljubi sve i svakog

   

  najbolje i najgore hodanje peva sve i svakog

   

  najbolje i najgore hodanje stvara sve i svakog

   

  najbolje i najgore hodanje veruje svemu i svakom

   

  ja najbolji hodač boga i najgori hodač boga ja sam ljubav i ljubavnik hodanja

   

  ja muzika najboljeg hodača boga i najgoreg

  hodača boga ja sam ljubav i ljubavnica hodača

   

  ja najbolji hodač boga i najgori hodač boga pevam stvaranje

   

  ja najbolji hodač boga i najgori hodač boga stvaram hodanje

   

  ja najbolji hodač boga i najgori hodač boga hodam oboženje

   

  hodanjem a priori potvrđujem mit o prvom pesniku svakog bića i

  poslednjem pesniku svih bića. mit o jednom jedinom umetniku svemira

  i svakom umetniku bića. mit o najboljem hodaču boga i najgorem hodaču boga

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je koža pesnika

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga su čula umetnika

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je nezaustavljivost bogu mila

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je bog

   

  hvala na muzici tvog novca

  hvala mirjana lukić za 26950 dinara koje si mi dala

  hvala vladimire macura za 12300 dinara koje si mi dao

  hvala đorđe lukiću za 5000 dinara koje si mi dao

  hvala ivana đokić-saunderson za 4320 dinara koje si mi dala

  hvala marijana i sune mandiću za 2200 dinara koje ste mi dali

  hvala marko paunoviću za 2000 dinara koje si mi dao

  hvala violeta jovanović za 1500 dinara koje si mi dala

  hvala petre miloradoviću za 1230 dinara koje si mi dao

  hvala dušane crkvenjakovu za 600 dinara koje si mi dao

  ovo je poslednje hvala u pesmi miroslav mandić bog za novac koji dobijam

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i ja su moje ja

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i lice su moje lice

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i put su moj put

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i ruža su moja ruža

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i dobro su moje dobro

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i lepo su moje lepo

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i sva bića su moje svako biće

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga i bog su moj bog

   

  pesnik pevanja. pesnik stvaranja. pesnik hodanja

   

  umetnik pevanja. umetnik stvaranja. umetnik hodanja

   

  hodač pevanja. hodač stvaranja. hodač hodanja

   

  pesnik prvog i poslednjeg. pesnik jednog jedinog i svakog. pesnik najboljeg i najgoreg

   

  umetnik prvog i poslednjeg. umetnik jednog

  jedinog i svakog. umetnik najboljeg i najgoreg

   

  hodač prvog i poslednjeg. hodač jednog jedinog i svakog. hodač najboljeg i najgoreg

   

  posao najboljeg hodača boga je da svakog ljubi kao boga

   

   

  ja

  miroslav mandić bog

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  ljubim

  pevam

  stvaram

  hodam

  danima

  godinama

  eonima

  i

  sve

  sam

  ono

  što

  bog

  ti

  i

  sva

  bića

  od

  mene

  očekuju

   

   

   

  PEVA DEČAVOJČICA

  4567. dan
  3. jul 2017.

   

  peva dečavojčica sve se ućutalo u biću

   

  peva dečavojčica

   

  peva bog

   

  bog je

   

  dečavojčica peva sve je bog

   

  dečavojčica je stanje sreće

   

  sreće na putu

   

  sreće jer sam otkrio sreću u sreći svih bića

   

  čudo kojim sam otkrivao sebe dečaka me je odvelo još

  većem čudu otkrivanja devojčice i eto najvećeg čuda dečavojčice

   

  dečavojčica je moja ljubav prema četvorogodišnjoj

  devojčici nadi sa kojom sam se igrao u drugoj godini života

   

  dečavojčica je ljubav moje devojčice prema mom

  dečaku i mog dečaka prema mojoj devojčici

   

  rat polova nestaje u dečavojčici

   

  dečavojčica je seks spajanja i sveujedinjenja

   

  dečavojčica je moja drugarica. moja druga. moje drugo

   

  venčanje je hrabrost spajanja. hrabrost nestajanja u spojenom

   

  dečavojčica te čuva u meni. dečavojčica me čuva u tebi

   

  devojčica i dečak. jedno su. polni bespolni. beskućnici božiji

   

  dečavojčica je ujedinjena ljubav devojčice i dečaka kojom oboje ljube sve

   

  kad devojčica na početku života ljubi dečaka ljubav se pretvara u priču ljubavi

   

  kad devojčica u srednjim godinama života ljubi dečaka ljubav se pretvara u bajku ljubavi

   

  kad devojčica na kraju života ljubi dečaka ljubav se pretvara u pesmu ljubavi

   

  dečavojčica je podvig ljubavi devojčice i dečaka

   

  kadgod se spajamo nestajemo u bogu ti i ja

   

  dečavojčica me čuva od svađanja i sukoba

   

  dečavojčica je izvor prapoverenja

   

  dečavojčica ne izdaje. dečavojčica ne odustaje. dečavojčica ne posustaje

   

  dečavojčica je hrleći zagrljaj

   

  dečavojčica je moja majka. moja žena. moja sestra. moja ćerka

   

  dečavojčica je čednost podavanja životu. dečavojčica je hrabrost davanja života

   

  ne znam trenutak kada sam u sebi osetio dečavojčicu ali kako sam

  sazrevao osećao sam je sve više i više pogotovo u samoćama. sa godinama

  dečavojčica je sve više živela u meni i obuzimala me sve dok nisam nestao u dečavojčici

   

  dečavojčica je moja voljena kalokagatija. jedinstvo dobrog i lepog

   

  ljubav dečavojčice rađa boga i preobražava se u boginju

   

  dečavojčica čuva boga

   

   

   

  NEŽNO DO BOLA

  4568. dan
  4. jul 2017.

   

  povlačim šaku kroz kosu

   

  pod prstima osećam lobanju

   

  okrugla je

   

  loptasta kao i pesma miroslav mandić bog

   

  mnogo toga je u glavi

   

  mnogo toga je u pesmi

   

  spava mi se

   

  već dva dana mi se spava

   

  potrošio sam se

   

  gledam u plavo nebo

   

  vetar podiže papir po kome pišem

   

  prija mi toplo sunce

   

  jedan muškarac bere dudinje

   

  druga dvojica se sunčaju na klupama

   

  uživam u vazduhu

   

  muškarac koji je brao dudinje je napunio flašu sa vodom i sada je pije

   

  stavlja ranac na leđa

   

  seda na ljubičasti bicikli i odlazi

   

  jedna bubica se šeta po mojoj žutoj čarapi

   

  zasvrbelo me je malo iznad gornje usne

   

  blago sam se počešao prstima a sad to mesto oblizujem jezikom

   

  jedan od dvojice muškaraca koji se sunča je zabacio

  ruke na naslon klupe povio glavu na grudi i spava

   

  probudio se i otišao pod drvo da bere dudinje

   

  pokušava da se popne na drvo ali su mu noge

  skliznule pa odustaje od penjanja na dud i od dudinja

   

  fotografišem sebe dok pišem

   

  fotografišem muškarca koji je pokušao da se popne na drvo

   

  drugi muškarac koji se sunčao sada se tušira

   

  čovek koji piše ustaje sa klupe

   

  odlazi

   

  hoda sunčanom dolmom

   

  uživa u mirisu trave

   

  dobroti svega što vidi

   

  muzici koraka koji ga vode

   

   

   

  ISTINITO DO BOLA

  4569. dan
  5. jul 2017.

   

  ležim u hladu topole na toplom šljunku

   

  vetar plamti oko mog tela

   

  plavetnilo neba je neopisivo lepo

   

  jedino što imam je ono što nekom dam i to je moja priča

   

  jedino živim kad nekom dam moj život i to je moja bajka

   

  jedino jesam kad inspirišem nekog da mi da svoj život i to je moja pesma

   

  patike čarape pantalone košulju i platneni šešir sam raširio po šljunku

   

  svaki minut dva nadleću avioni

   

  bučni su i liče na ajkule

   

  skoro sam zaspao

   

  ležanje pod nebom je božanski

   

  dok sam tonuo u san osećao sam se kao da sam u raju

   

  mislim na podignutu ruku u zatvoru koju sam doživeo kao veliku umetnost

   

  ljubim ovaj vetar

   

  sretan sam jer ljubim sve

   

  kad ljudi prestanu da ubijaju preobraziće se u viša bića

   

  biće čudesni kao ovaj vetar

   

  kao ova svetlost koja me kupa

   

  sve je to bog i ja to znam

   

  ja sam bog i ti to znaš

   

  mislim svemir

   

  dišem svemir

   

  uskoro ću se okupati

   

  nastaviti da hodam

   

  ljubim

   

  sretan sam jer ljubim

   

  kadgod pomisliš na mene osetićeš da te ljubim

   

  ljubim jer bog ljubi

   

  divno je činiti isto što i bog

   

  ležati na šljunku

   

  šakom milujem šljunak

   

  vetar se pojačava i sve jače šume krošnje topola

   

  dodirni se i osetićeš milinu boga koji te miluje

   

   

   

   

  JEDNOSTAVNO DO BOLA

  4570. dan
  6. jul 2017.

   

  sedim pred ekranom

   

  beli se i svetli

   

  čudesni bluz svira iz njega

   

  pijem čaj

   

  jutro je

   

  i danas će biti sunčano i toplo

   

  hodaću dva puta

   

  oko podne i predveče

   

  ukupno oko četrnaest kilometara

   

  dva puta ću se kupati u jezeru

   

  sve to spada u drugo obilaženje planete zemlje

   

  na trideset hiljada četirsto dvanaestom kilometru hodanja sam

   

  ostalo je još devet hiljada šesto šezdeset tri kilometara tabananja

   

  obilaženje planete je moja ljubav za planetu zemlju

   

  planetu lutalicu

   

  ljubav za svemir

   

  ljubav za sva bića

   

  ljubav za tebe

   

  bluz koji slušam je zaista čudesan

   

  jako volim pevanje

   

  jako volim lepotu reči na ekranu

   

  padaju od gore ka dole

   

  rečipad

   

  vodopad jezika

   

  žubore reči

   

  nebeske su

   

  same po sebi su lepe

   

  čestite

   

  venčavajuće

   

  smirenje samo smirenje

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

  sve je u rukama boga

   

  bog

   

   

   

   

  ZAHVALNOST MOJIM LIKOVIMA

  4571. dan
  7. jul 2017.

   

  u poslednjoj deceniji drugog milenijuma pripremajući se za

  desetogodišnji rad ruža lutanja osmislio sam prvih sedam likova

  pesnika. umetnika. hodača. lutalicu. filozofa. monaha. prosjaka. ludu

   

  u prvoj deceniji trećeg milenijuma posle ruže lutanja

  osetio sam da mi nedostaju novi saputnici pa sam dodao

  mistika. vrtlara. čobanina. hodača. rudara. heroja. ljubavnika

   

  za vreme dvanaestipogodišnjeg pevanja pesme

  miroslav mandić bog koja se približava svom kraju pojavili su se

  kurva. zatvorenik. dobro dete. odbeglo dete. dečavojčica. boginja. pacifista

   

  pesnik

  umetnik

  hodač

  lutalica

  filozof

  monah

  prosjak

  luda

  mistik

  vrtlar

  čobanin

  rudar

  heroj

  ljubavnik

  kurva

  zatvorenik

  dobro dete

  odbeglo dete

  dečavojčica

  boginja

  pacifista

   

  jedno su

   

  miroslav mandić bog su

   

  sve sam ih zavoleo

   

  čuvaju me

   

  vode

   

  razvijaju

   

  prefinjuju

   

  svaki lik je sam po sebi priča

   

  svaki lik je bajka

   

  pesma

   

  svako od njih mi pomogaže da živim pevam stvaram hodam ono u šta verujem

   

  boginju i pacifistu sam priključio ovih dana

   

  boginju jer se preobrazila iz dečavojčice

   

  pacifistu jer ne verujem u rat i neprijatelja

   

  boginja me ispunjava ljubavlju i daje mi snagu

   

  pacifista me ispunjava poštovanjem za pacifiste koji su dali svoje živote da rat prestane

   

  boginja me inspiriše i podržava da budem bog

   

  pacifista me inspiriše i pomaže da ne odustanem od krhkosti

   

  boginja moja majka je. boginja moja žena je

  boginja moja sestra je. boginja moja ćerka je

   

  pacifista vesnik razoružanja je

  pacifista vesnik razoruđanja je

   

  pesnik melodije

  umetnik harmonije

  hodač ritma

   

  lutalica nežnosti

  filozof bezrazložnosti

  monah dobrodušnosti

  prosjak pažljivosti

  luda bezbrižnosti

   

  mistik pevljivog ćutanja

  vrtlar drveta života

  čobanin jednog

  rudar boga

  heroj bića u milini bivanja

  ljubavnik odanosti

   

  kurva majka

  zatvorenik otac

  dobro dete hrabrosti

  odbeglo dete odlučnosti

  dečavojčica venčanja

  boginja podavanja

  pacifista odobravanja

   

  pesnik je umetnik

  umetnik je hodač

  hodač je lutalica

  lutalica je filozof

  filozof je monah

  monah je prosjak

  prosjak je luda

  luda je mistik

   

  mistik je vrtlar

  vrtlar je čobanin

  čobanin je rudar

  rudar je heroj

  heroj je ljubavnik

  ljubavnik je kurva

   

  kurva je zatvorenik

  zatvorenik je dobro dete

  dobro dete je odbeglo dete

  odbeglo dete je dečavojčica

  dečavojčica je boginja

  boginja je pacifista

  pacifista je bog

   

  mozak boga duša čoveka

   

  telo svih bića je

   

   

   

   

  LJUBLJENI

  4572. dan
  8. jul 2017.

   

  ponekad jedino za čim žudi duša moja je da ti peva

   

  ljubim te ljubim

  ljubim te ljubim ljubavi moja

  ljubim te ljubim najljubavnije moguće

  ljubim te neizmerno kajo mandić moja. milomire

  mandiću moj. ljubice kosovac moja. dušane mišiću moj

  božidare mandiću moj. ćiro aćanski moj. boro dragašu moj

  slavko bogdanoviću moj. mirko radojičiću moj. gorane trbuljaku moj

  branislave štrboja moj. želimire žilniče moj. bogdanka i dejane poznanoviću

  judita šalgo moja. vujice rešine tuciću moj. marko pogačniku moj. ješo denegri

  moj. lazare stojanoviću moj. tome gotovče moj. branko vučićeviću moj. tibore varadi

  moj. nebojša popove moj. aleksandre tišma moj. vojo stojanoviću moj. davide albahari

  moj. rašo livada moj. vladeta jerotiću moj. ljubo gligorijeviću moj. oljenka jovin moja

  dreno moja. nena despotov moja. daro moja. goranka matić moja. vera vasilić moja

  mirjana d. stefanović moja. ljiljo krtinić moja. duška jović moja. goco klajić moja

  doro moja. zorice moja. branka marković moja. bubo popović moja. daco moja

  lučka moja. draga moja. zoja moja. branka moja. ksenijo buštrević moja

  vesna bernardić moja. jadranka mihić moja. vesna milović moja

  sanja moja. dinka pinjon moja. verice rupar moja

  nataša abramović moja. jelena bošković moja

  rajka sredojević moja. sanja savić moja

  dado felja moja. dragana varadinac moja

  zorice kovačić moja. violeta jovanović moja

  mina novčić moja. mirjana lukić moja. zoro ivanov

  moja. vojislave dudiću moj. marija čukljek moja. savo moljac

  moj. nina vranešević moja. lazo crkvenjakovu moj. daro zličić moja

  stevo dragašu moj. slobo dragašu moj. ista mandić moja. siniša tuciću moj

  aja mandić moja. dolores čaće moja. pajo blaškoviću moj. branislave babiću moj

  rado čupić moja. vera varadi moja. verice rupar moja. nado petronijević čović moja

  žarko radakoviću moj. slavko milekiću moj. ivana baturan moja. nenade baturanu moj

  tanja marković moja. srđane valjareviću moj. agnješka berger moja. duška đorđević

  moja. zoltane varadi moj. željko radiću moj. remek hanaj moj. tibika varadi moj

  nenade jovanoviću moj. dragana erdevički moja. marta kielčevska moja

  nenade kesiću moj. agneš rajačič moja. valerija lacko moja. gaga

  udovičić moja. dajana jovanović moja. doroteja stanković moja

  vera midić moja. saša eremiću moj. srećko stankoviću moj

  miško mandiću moj. borise kovaču moj. minja janković

  moja. petre miloradoviću moj. slobodane beštiću moj

  kajo ćirilović moja. dejane dejanoviću moj. ivana

  jovanović moja. arti sombati moj. nhandan kirko moja

  branko popoviću moj. dušane beliću moj. branka zgonjanin

  moja. biljana rončević moja. peđa šiđaninu moj. deneš i heni moji

  žuža varadi moja. ana đorđević moja. silvija lorenco moja. rore popoviću

  moj. ivana đokić saunderson moja. ivana živković moja. nenade rackoviću

  moj. aleksandra mirimanov moja. jelena bešir moja. jelena holcer moja

  olivera todorović moja. viktorija radič moja. dagmar moser moja

  marko paunoviću moj. vladimire macura moj. đorđe lukiću

  moj. duško pejine moj. dušane crkvenjakovu moj. lidija

  andonov moja. oto horvate moj. laslo blaškoviću

  moj. ljubim te ljubim neizmerno. ljubim te

  ljubim najljubavnije moguće. ljubim

  te ljubim ljubim. ljubavi moja

  ljubim te ljubim

  ljubim

   

  ljubim te ljubim neizmerno svemire moj

   

  ljubim vas ljubim neizmerno sva bića moja

   

  ljubim te ljubim neizmerno boginjo bože moj

   

  ljubim te ljubim neizmerno miroslave mandiću bože moj

   

  ljubim te ljubim prvi pesniče svakog bića i poslednji pesniče svih bića

   

  ljubim te ljubim jedan jedini umetniče svemira i svaki umetniče bića

   

  ljubim te ljubim najbolji hodaču boga i najgori hodaču boga

   

  moje bivanje je neprestano rođenje

   

  moje pevanje je neprestano venčanje

   

  moje stvaranje je neprestano orgazmiranje

   

  moje hodanje je neprestano umiranje

   

  moje ljubljenje je neprestano vaskrsavanje

   

  bivaj nas bivaj moje rođenje

   

  venčavaj nas venčavaj moje pevanje

   

  orgazmiraj nas orgazmiraj moje stvaranje

   

  umri nas umri moje hodanje

   

  ljubi nas ljubi moje vaskrsavanje

   

  gledam ti lice

   

  gledaš mi lice

   

  tonem u tvoje oči

   

  toneš u moje oči

   

  posmatram kako dišeš

   

  posmatraš kako dišem

   

  gledam kako misliš

   

  gledaš kako mislim

   

  studiram kako hodaš

   

  studiraš kako hodam

   

  kažeš mi hoću

   

  kažemti hoću

   

  go golotinji

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

  ljubljena

  moja

  ljubim

  te

  ljubim

  ljubljeni

  moj

  ljubim

  te

  ljubim

  ljubljeno

  moje

  ti

  nikad

  nećeš

  umreti

   

   

   

   

   

   

  MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4574. dan
  10. jul 2017.

   

  pitaš me zašto miroslav mandić bog

   

  zato što je miroslav mandić promenio svoje

  ime 26. februara 2016. umiroslav mandić bog

   

  zato što je pesma miroslav mandić promenila svoje

  ime 26. februara 2016. u pesmu miroslav mandić bog

   

  eto

  to

  je

  bog

   

  miroslav mandić bog je pesma miroslava mandića boga

   

  miroslav mandić bog je pupoljak miroslava mandića boga

   

  miroslav mandić bog je pesma miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić bog pesnik pesnika

  miroslav mandić bog umetnik umetnika

  miroslav mandić bog hodač hodača

  miroslav mandić bog lutalica lutalica

  miroslav mandić bog filozof filozofa

  miroslav mandić bog monah monaha

  miroslav mandić bog prosjak prosjaka

  miroslav mandić bog luda luda

  miroslav mandić bog mistik mistika

  miroslav mandić bog vrtlar vrtlara

  miroslav mandić bog čobanin čobana

  miroslav mandić bog rudar rudara

  miroslav mandić bog heroj heroja

  miroslav mandić bog ljubavnik ljubavnika

  miroslav mandić bog kurva kurvi

  miroslav mandić bog zatvorenik zatvorenika

  miroslav mandić bog dobro dete dobre dece

  miroslav mandić bog odbeglo dete odbegle dece

  miroslav mandić bog dečavojčica dečavojčica

  miroslav mandić bog boginja boginja

  miroslav mandić bog pacifista pacifista

   

  nemam pravo ni na koga nego na samog sebe i zato miroslav mandić bog

  samo bez grupnih identiteta molim

   

  bog mi je mnogo uzbudljiviji od svega što je stvorio bog

   

  ničeov doživljaj samog sebe mi je mnogo uzbudljiviji nego ono što o svetu misli niče

   

  samim sobom se ogoljavam i otkrivam boga

  bez sebe sam rob ljudi i čoveka

   

  ime miroslav mandić bog je moja ljubav za ime i imenice

  zemlja zemlja. voda voda. vazduh vazduh. svetlost svetlost

   

  miroslav mandić bog slavi svačije ime

   

  miroslav mandić bog je ime svih bezimenih

   

  miroslav mandić bog je ime odbačenih zaboravljenih neprimećenih zatvorenih

   

  miroslav mandić bog ruža boga

   

  miroslav mandić bog bog puta

   

  ime miroslav mandić bog me čuva od sujete i oholosti

   

  ime miroslav mandić bog te čuva od inferiornosti i depresije

   

  ime miroslav mandić bog me oslobađa od straha da budem bog

   

  ime miroslav mandić bog me ohrabruje da budem bog

   

  imenom miroslav mandić bog sam još malo više bog

   

  miroslav mandić bog dužnost da budem bog i da ljubim boga

   

  miroslav mandić bog dužnost da budem ti i da ljubim tebe

   

  miroslav mandić bog dužnost da budem sva bića i ljubim sva bića

   

  miroslav mandić bog je neprestano stvaranje miroslava mandića boga

   

  miroslav mandić bog je neprestana zahvalnost što mi je dat miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić bog je rad bivanjem i iskupljenje svim bićima

  dok sam ovo pisao jedan konobar je otrčao za svojim gostom i vratio mu novčanik koji je zaboravio

  prišao sam mu pružio ruku i rekao izvini video sam šta si uradio. osmeh mu se odmah razlio po licu

   

  miroslav mandić bog je pesma boga samom sebi

   

  miroslav mandić bog je umetnost boga o samom sebi

   

  miroslav mandić bog je muzika boga u samom sebi

   

  miroslav mandić bog me čuva da ne poletim visoko

  nego da budem baš ovde i sad najobičniji živi bog

   

   

   

   

   

  MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4575. dan
  11. jul 2017.

   

  miroslav mandić bog pripada bogu tebi i svim bićima

   

  miroslav mandić bog je preobražavanje čoveka u boga

   

  odgovornost čoveka da ljubeći boga postane bog

  odgovornost čoveka da postajući bog ljubi boga

   

  kad misliš miroslava mandića boga voleo bih da osećaš venčanje orgazam i slobodu

   

  politika miroslava mandića boga je poetika miroslava mandića boga

  poetika miroslava mandića boga je religija miroslava mandića boga

  religija miroslava mandića boga je bog miroslava mandića boga

   

  dečak sa podbare. mladić iz novog sada. mladi umetnik bivše jugoslavije

  zatvorenik u kaznioni u sremskoj mitrovici. hodač koji je prošao evropu

  plesač koji je obišao planetu zemlju. lutalica koji luta u srcu svemira

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  miroslav mandić bog

  bog

   

  hajdemo još jednom

   

  ja miroslav mandić bog rođen od krvi katice oprin i krvi milomira mandića

   

  ja miroslav mandić bog obeležen milomirovim žrtvenim samoubistvom

   

  ja miroslav mandić bog prvi poljubac sa božanskom oljenkom

   

  ja miroslav mandić bog fudbaler novosadske slavije i vojvodine i

  svifilmovi i filmski junaci kojima sam se zavetovao za jedan bolji svet

   

  ja miroslav mandić bog pobuna protiv vojske i ubijanja. pobuna protiv

  muškosti i ubilačke civilizacije. pobuna protiv vlasništva i muške kulture. odluka

  neću biti inženjer. biću pesnik i umetnik. neću stvarati umetnost biću umetnost sama

   

  ja miroslav mandić bog je miroslav mandić jebe svima mater. rečenica grom

  kojom je dete umetnosti dvadesetog veka umrlo za umetnost svih vekova. miroslav

  mandić jebe svima mater je poslednje veliko delo koje je odnelo sve ljudske zločine

  i sve zločine umetnosti. miroslav mandić jeste svima mater. miroslav mandić bog je

   

  ja miroslav mandić bog član grupe kod i prekid sa umetnošću studijama i filmom

   

  ja miroslav mandić bog je jedan čovek. umetnost lica i lice umetnosti. 14. jula 1971. sam

  napravioprvu fotografiju mog lica i to činim svakog meseca i činiću do kraja ovog života

   

  ja miroslav mandić bog jecrvena sveska. od 25. avgusta 1971. pišem se

  u jednu crvenu sveskuvelikog formata i to ću činiti do kraja ovog života

   

  ja miroslav mandić bog jepesma o filmu. tekst-film kojim sam se

  oprostio od filma i zbog koga sam osuđen. usledili su pupoljci koje sam

  otkrio na stražarskom mestu. zatim je sledila robija u sremskoj mitrovici. nikada

  se nisam osećao krivim zaono zbog čega sam osuđen ali sam u zatvoru otkrio

  mnogo veću krivicu. krivicu prvog čoveka.krivicu jer sam uopšte rođen. bilo

  je nepodnošljivo i to me je spasilo. moja snaga je bolno mučena od ljubavi

  razapinjali su me. sa jedne strane postojeće društvo koje zovem

  policija a sa druge strane sva znanja koja zovem tajna

  društva. ja sam krenuo pravo. direktno bogu

   

  ja miroslav mandić bog su odluke koje sam doneo u zatvoru

  biću vegetarijanac. živeću nenasilje. neću se zaposliti se. skratiću korak

  ćutaću. neću govoriti jezikom obrazovanih. neću posedovati. podeliću knjige

  živeću beskućništvo. siromaštvo. neću kupovati odeću. brinuću o drugima

  davaću krv. biću strpljiv. neću čitati knjige. neću posećivati kulturne manifestacije

  biću neposlušan prema policiji i tajnim društvima. biću na strani odbačenih i

  saosećaću sa njima. neću se gledati u ogledalo. i na kraju dan izlaska iz

  zatvora u kome sam osetio život je nestao. želim u nebo

   

  ja miroslav mandić bog lišće – drvo života prva desetogodišnja slika

  trave druga desetogodišnja slika. plave ružetreća desetogodišnja slika

   

  ja miroslav mandić bog

  ja sam ti je on. moja prva knjiga. kaja druga knjiga

  koju sam napisao deset godina posle knjige ja sam ti je on

  milomir treća knjiga koju sam napisao deset godina posle knjige

  kaja. ja sam ti si ja sam bog četvrta knjiga koju sam napisao deset

  godina posle knjige milomir. knjige ja sam ti je on. kaja. milomir. ja

  sam ti si ja sam bog činejednu jedinu knjigu bog bogom bogu bog

   

  ja miroslav mandić bog varšava knjiga koju sam napisao tokom jedne noći

   

  ja miroslav mandić bog

  prvo hodanje za poeziju

  drugo hodanje za poeziju

  treće hodanje za poeziju

  četvrto hodanje za poeziju

  i knjige sa tih hodanja

  hodanje za poeziju

  dete dečak

  nevini put

   

  ja miroslav mandić bog knjiga ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje

   

  ja miroslav mandić bog odluka da neću rađati biološki nego duhovno

   

  ja miroslav mandić bog projekat ruža lutanja. desetogodišnje hodanje

  deset knjiga. desetogodišnji hodački most između drugog i trećeg milenijuma

  i šta još sve ne u tih deset čudesnih godina kojima sam zakoračio u svemir

   

  ja miroslav mandić bog je moja lična karta

  adresa u tvom srcu

  narod život

  država svemir

  bračno stanje muž svim bićima

  deca sva bića

  religija bog

  članstvo sam za sve

  svojstvo dete božije

  profesija pesnik umetnik hodač

   

  ja miroslav mandić bog je neprestano življenje i pevanje mog sistema

  umetnosti koji zovem večna umetnost ili pesma o večnoj umetnosti

  miroslav mandić bog umetnost

  večna umetnost

  anonimna umetnost

  genijalna umetnost

  talentovana umetnost

  akademska umetnost

  narodna umetnost

   

  ja miroslav mandić bog pesma miroslav mandić bog

   

  ja miroslav mandić bog reč bog istetovirana na vratu. reči

  ovo je istetovirana pesma boga kojom peva bog istetovirane

  duž kičme. reč ljubav istetovirana na slepoočnici. reči ljubim

  te ljubimistetovirane ispod vrata i svi ostali tridesetak tatua

   

  ja miroslav mandić bog prvi desetogodišnji film koga nazvah plavi film

   

  ja miroslav mandić bog sajt miroslavmandic.name početak rada u virtuelnom svetu

   

  ja miroslav mandić bog pupoljak hodanja drugo desetogodišnje hodanje

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  mala

  pesma

  veliko

  delo

   

   

   

  MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4576. dan
  12. jul 2017.

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me put i ruža

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me pupoljak svih bića

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me lastavica u brisanom letu

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me nebeske dojke pune mleka

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me tu gde prođem svemir je

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me bezrazložna čestitost

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me trepereće vijuganje

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me bezbrižno bivanje

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me svako je bog

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me jelen na proplanku

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me konj u kobili ljubljenoj

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me dete koje je iskorenilo rat

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me usne sam koje neprestano ljube

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me prosjak koji svakom udeljuje ljubav

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me luda koja oslobađa svakog od samovažnosti

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me sva bića su jedno biće a svako biće sva bića

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me ovo je tetevirana pesma bogu kojom peva bog

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me pevam stvaram hodam u svemiru moga uma

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me budućnost je u anonimnim snagama ljubavi

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me ja sam početak srešćemo se mi ponovo

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me mužem svih bića i ženom svakom biću

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me ja sam boginja boga mog bogu mom

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me krv se moja u nenasilje preobrazila

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me ja sam prvi put oduvek i zauvek

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me sve što pogledam je lepo

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me sve što pomislim je dobro

   

  ja sam miroslav mandić bog zovite me bog

   

  miroslave mandiću bože pevaj miroslave mandiću bože

   

  miroslav mandić bog divljenjem i ljubljenjem

  bezimeni koji mi je namignuo u francuskim šumama

  dete isak. zaratustra. david. hermes trismegistos. pitagora

  lao ce. buda. parmenid. heraklit. empedokle. diogen. bogorodica

  hrist. apostol jovan. tertulijan. plotin. sveti antonije. mani

  atanasije aleksandrijski. jovan lestvičnik. hatidža. li po. rabija

  franja asiški. dželaludin rumi. majstor ekhart. grigorije palama

  tomas kempinski. anonimus oblaka neznanja. braća limburg

  nikola kuzanski. fransoa vijon. sandro botičeli. tereza avilska

  etijen de la boetie. montenj. isak luria. jakob beme. paskal

  angelus silesijus. vermer. macuo bašo. tomazo albinoni

  antonio vivdaldi. baal šem tov. georg fridrih hendl

  johan sebastijan bah. žan-žak ruso. lorens stern. mocart

  vilijam blejk. serafim sarovski. hokusai. fridrih helderlin

  vilijam vordsvord. ludvig betoven. novalis. joakim vujić

  kaspar david fridrih. beau brummell. poglavica sijetla

  lord bajron. šopenhauer. emerson. đorđe marković koder

  štirner. žerar de nerval. prudon. edgar alan po. nikolaj gogolj

  seren kjerkegor. rihard vagner. ada bajron. karl marks. volt vitmen

  gottfried keller. dostojevski. dante gabriel rosseti. tolstoj. nikolaj fjodorov

  anonimus traženja jednog bogotražitelja. emili dikinson. ramakrišna

  klod mone. laza kostić. dejvid henri toro. petar kropotkin. fridrih niče

  lotreamon. van gog. oskar vajld. artur rembo. vasilije rozanov. nikola tesla

  konstantin ciolkovski. čehov. gustav maler. alfred nort vajhhed. rudolf štajner

  vojislav ilić. maurice meterlink. blek elk. gurđijev. starac siluan. erik sati

  ema goldman. gandi. matis. roza luksemburg. aleksandar skrjabin

  pit mondrian. šri aurobindo. bertrand rasel. džon kuper pouis

  gertruda stejn. berđajev. jung. rilke. džek london. isidora sekulić

  alisa b. toklas. herman hese. stevan luković. robert valzer

  kazimir maljevič. albert ajnštajn. stiven volas. paul kle. oto vajninger

  džems džojs. igor stravinski. halil džubran. franc kafka

  vilijam karlos vilijams. gaston bašlar. vitkijevič. ezra paund

  velimir lebnjikov. žan arp. georg trakl. mark šagal. marsel dišan

  blez sandrar. džordžija o kif. fernando pesoa. čarli čaplin

  ludvig vitgenštajn. martin hajdeger. mikhail naima

  nadežda mandeljštam. vaclav nježinski. tin ujević

  henri miler. bruno šulc. valter benjamin. marina cvetajeva

  big bil brunzi. džon hart misisipi. miloš crnjanski. meher baba

  karl zelig. ferdinand selin. gavrilo princip. čarls reznikof. oldos haksli

  hedwig stavianicek. ernst jinger. krišnamurti. bakminster fuler

  ilija bosilj. jacques vaše. ljubomir micić. sava šumanović. antonen arto

  bela hamvaš. vilhelm rajh. bertold breht. ešer. henri markuze

  branko v. poljanski. borhes. luis bunjuel. erih from. luj armstrong

  rober breson. verner hajzenberg. leni rifenštal. isak biševis singer

  sreten marić. džordž orvel. mark rotko. hans hartung. edvard kocbek

  koleman houkins. barnet njuman. žan vigo. žan pol sartr. jan gebser

  artur kestler. greta garbo. daniel harms. jovan tucakov. emanuel levinas

  starac porfirije. samjuel beket. danijel andrejev. hodočasnica mira

  čezare paveze. ben vebster. simon vejl. konstantin nojka. lester jang

  majka tereza. faludi đerđ. žan žene. emil sioran. maršal makluan

  alan turing. džekson polok. lajtin hopkins. vudi gatri. džon kejdž

  roza parks. alber kami. sergej dimitrijevič matvejev. ed rajnhard

  vilijam barouz. margaret diras. antonije blum. starac tadej. alan lomaks

  sister rozeta tarp. bili holidej. orson vels. čedomir veljačić. rolan bart

  din martin. džoni li huker. telonijus monk. dejvid bom. andre bazen

  nelson mendela. čarls bukovski. čarli parker. paul celan. mangelos

  sofija šol. džek keruak. čarls mingus. vasko popa. rajko mitić

  duško radović. džonas mekas. henk vilijams. sergej paradžanov

  aleksandar tišma. li marvin. marlon brando. julije knifer. enriko josif

  vladeta jerotić. šarl aznavur. frederik ešton. ivo malec. janika balaš

  don huan. vera horvat pintarić. majls dejvis. alen ginzberg. džon koltrejn

  heri din stenton. dušan stojanović. ivan foht. himzo polovina. ronald leing

  žana moro. rinus mihels. fec domino. iv klajn. donald džad. če gevara

  endi vorhol. sol levit. martin luter king. radoslav putar. džon kasavetis

  mišel serez. taras kermnauer. klod šabrol. imanuel volerstin. godar

  tomas bernhard. antonio de melo. đorđe marjanović. gi de bor.roman opalka

  fransoa trifo. džoni keš. anica zubović. andrej tarkovski. karl perkins

  leonid šejka. abebe bikila. patsi klajn. dušan makavejev. vojislav jakić

  stefan odran. on kavara. suzan zontag. joko ono. žan pol belmondo

  piero manzoni. jerži grotovski. danijel dragojević. branko miljković

  branko vučićević. aleksandar ristović. leonard koen. đovani anselmo

  mihajlo mihajlov. ulrike majnhof. elvis prisli. danilo kiš. kristo

  ilija šoškić. džeri li luis. la monti jang. valter de maria. alen delon

  ljuba gligorijević. šaban bajramović. skot pek. ješa denegri. andre vilijams

  ebi hofman. srđa popović. tom gotovac. ted nelson. milovan danojlić

  edvard stahura. dragoslav šekularac. bobi čarlton. rajmon karver

  džeri rabin. arsen dedić. venedikt jerofejev. džin siberg. toma zdravković

  fritjof kapra. harvi kajtel. stefan pešić. miroslav cerar. rolf diter brinkman

  vilma rudolf. gudrun enslin. lori peper. džon lenon. pele. božidarka frajt

  joška skoblar. bob dilan. tomaž šalamun. biljana tomić. judita šalgo

  bogdanka i dejan. vujica rešin tucić. cesarija evora. zvonko bogdan. kasijus klej

  verner hercog. želimir žilnik. džon hamond. džimi hendriks. peter handke

  neša paripović. bas jan ader. dženis džoplin. bobi fišer. mik džeger

  robert kramp. džim morison. lazar stojanović

  mršavi zatvorenik u zatvoru u sremskoj mitrovici

  marko pogačnik. ginter necer. brenda li. džozef košut

  ričard long. vim venders. slobodan tišma. dragan džajić

  katalin kešeri. hamiš fulton. robert malpertof. pati smit

  zvonko maković. johan krojf. david albahari. raša livada

  goran trbuljak. žarko radaković. vojislav stojanović. jovan aćimović

  jan palah. brian haw. ken vilber. lazarov miodrag pashu. tom vejc

  laza crkvenjakov. vojislav despotov. tičen ksi. vlado martek

  marko brecelj. džo stramer. džon luri. džim džarmuš. džoni štulić

  miloje radaković. stiv džobs. vladica milosavljević. vlasta delimar

  džoni roten. endi golsvorti. nada petronijević-čović. pol veler

  čovek tenk. majkl džordan. branislav babić-kebra. srđan valjarević

  brus li kralj kanalizacije. džulijan asanž. monika seleš. džulija baterflaj hil

  madlene peroks. mat harding. natali kohen vaksberg

  iguman amvrosije i vučica alfa. kim kardašijan. edvard snouden

  emi vejnhaus. muhamed buazizi. magibon. vrabac huligan

  husein bolt. novak đoković. mesi. nadežda tolokonjikova

  čelzi mening. kiti dejzi i luis. ajlan kurdi. erne nemeček

  pavle korčagin. larigen. anonimni umetnik

  bol jer sam nekog zaboravio

   

  lepo je biti drugi jer bogom je svako ja

   

  orgazam boga ljubavi

   

  zar ne boginjo moja

   

  svako je miroslav mandić bog baš zato što je miroslav mandić bog svako

   

   

   

  Stranice