bog bogom bogu bog 2015-03-29 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  29. mart

  ja sam ona koja je posmatrala kako je on zapisao ja sam srna

  1981

  ja trag u blatu ili blata trag. samostalnost i nezavisnost 

  fragmenta podučava me samostalnosti i nezavisnosti. kad 

  kažem mir nešto kažem. ja sam ili koje se pretvara u i. i u u i

  1991

  ja sam tuga neizgovorenog neučinjenog neživljenog 

  nestvorenog. tugujem uveče da bih ujutru osvanuo u radosti

  tugujem majušnim tugama samonestajućim

  tugujem ali kupujem mastilo ne brzam ošišam

  se hodam unazad tek toliko da se nasmešiš

  tugujem ali ugledam pejzaž koji mi podstakne 

  mišljenje više se ništa ne pitam i ne tugujem

  tugujem za smehovima kojima se nisam ismejao

  tugujem samo malo ujutru da me veče sačeka u spokoju

  tugujem stavim šaku na bolno mesto i razmišljam otkuda 

  ljudima u sedamnaestom veku tolika potreba za matematikom

  tugujem pripremio bih hranu oblacima kada bih znao kako

  2001

  ja sam bog

  sebi bog tebi bog

  svima bog svakom bog

  sve je bog svako je bog

  ti si bog ja sam bog

  2011