bog bogom bogu bog 2015-03-30 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  30. mart

  ja sam tri prljavo plava aerodinamička oblika u sivom krugu nastala u mraku zatvorenih 

  očiju pod suncem. u tim očima ja se bleštavilom plavih nijansi širim u hiljade plavih trijada

  1981

  ja sam ono što se i tako i tako ne bi moglo nikako nazvati. prema tome dabome

  1991

  ja sam pažnja sve nespojive stvari u blaženstvima

  pazim nejake darove

  pazim da se hranim dobrim rečima

  pazim neprestano su otvorena vrata bajke

  pazim da me trezvenost ne opije i ne poništi

  pazim odšnirale su mi se pertle moja jedina odeća

  pazim da brigom za slabe ne uništim njihovu snagu

  pazim da i najudaljenijoj zvezdi pripadne makar jedna misao svakoga dana

  2001

  ja sam bog

  ne osuđuj me

  ne odbacuj me

  ne mrzi ne laži

  i ne ubijaj me

  nisam kriv što

  sam samo

  bog

  2011