bog bogom bogu bog 2015-04-05 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  5. april

  ja sam spiralna tačka

  1981

  kako ste. onako – trpi se odgovori starija žena oslonjena šakama o zid

  1991

  ja sam praštanje zagledan u planinske vence

  preko kojih radosno odnosim svoju povređenost

  praštam bdim pognućem ozarujem postojanje

  praštam samom sebi praštajući svemu u meni

  praštam jesam u inat moj natprirodni hleb je da ljubim

  praštam prolaznicima jer su veliki posao obavili u mom

  srcu ne dozvoljavajući mu da se ohladi i vrati starom

  praštam svakim glagolom herojska čednost sam svakom od njih

  praštam aždaji samoće koja me usavršava iscrpljujućim hodanjima ka nedogledu

  praštam svima koji su me ostavili oslobodili bolesnih iluzija suočili sa lekovitim životom

  2001

  ja sam bog

  nedokučivo

  nepojmljivo

  neobjašnjivo

  nespoznatljivo

  miroslav mandić

  jednostavno

  2011