bog bogom bogu bog 2015-04-06 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  6. april

  ja sam trenutak u kome mira pomisli da li sam bila gruba prema vladi

  1981

  ove noći su pukli pupoljci pod vedrim nebom dvehiljadegodišnjeg vaskrsenja

  1991

  ja sam objašnjenje dečak koji na grudima nosi bolesnog goluba

  objasnim stopalo hodajuću biografiju svakodnevlja

  objasnim sitna snežna pahulja mi pala u krajičak oka

  objasnim neposedovanje koje me je opilo u mladosti

  i razvedrilo dušu koja je žudela za odbačenima

  objasnim mirise mladalačkih ljubavi koje su upili jastuci

  zašto su u njima bile tako velike količine samoće

  objasnim duboke bore na čelu koje su mi se javile

  još u detinjstvu dok sam sa ljubavlju gledao u izboranu

  objasnim kako se u samoći um otvara mirom koji me oduševljava

  objasnim kako je ivana grizla usne sve dok nisu prokrvarile i ona

  tek tada počela sa krvavim usnama da izgovara reči iz ruže lutanja

  2001

  ja sam bog

  do mene ne

  postoji put nego

  samo bespuće

  pesme

  2011