bog bogom bogu bog 2015-04-23 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  23. april

  ja sam srna u mladoj šumi. sloboda i vazduh me još više čine srnom

  1981

  tri stvari. misliti kolenima. ljubiti dečakov strah. pokupiti pesak u šaku

  1991

  ja sam nagnuće svemu što jesam a ne smem da budem

  nagnem se ka zarđaloj buradi uvek me razvedre

  nagnem se stidljivo da niko nikog više ne bi uplašio

  nagnem se krhotinama ovoga dana da me vode kroz svaku priliku

  nagnem se ka svima koji se prvi put susreću u neminovnosti sreće

  nagnem se ka bližnjem koji mi je namignuo pre stotinu hiljada godina

  nagnem se i okrepim posustalu tako zarađujem svoj novac koji nemam

  nagnem se ka ovom koji zvižduće kao da je ceo svet samo njegova pesma

  2001

  ja sam bog

  želja svakog bića

  da voli sva bića i

  da svoj život da

  svakom biću

  2011