bog bogom bogu bog 2015-04-24 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  24. april

  ja sam njen a ona je njena a ona je njena a ona je njena a ona je njena a ona

  je njena a ona je njena. ona je majka svih i svega. ja sam njen u žudnji za njom

  1981

  kad vidiš da je trava zelenija to sam ja. intenzitet

  1991

  ja sam pamćenje filmski heroji kojima sam se zavetovao za snagu početaka u meni

  pamtim umore koji su ostajali iza mene

  pamtim isparenja posle letnjih pljuskova

  pamtim bačene jabuke u nebo u selu rasinari

  pamtim kada me je snaga napuštala pred samim

  ciljem protestujući protiv moje samouverenosti

  pamtim srčanost prostodušnih oni su me uvek vra­ćali u život

  pamtim krevete i sva pražnjenja u njima sa kojima sam se venčavao

  pamtim samo metar­-dva koja su mi preostala pre nego što bih zakucao na vrata

  2001

  ja sam bog

  pesma moje

  umetnosti

  2011