bog bogom bogu bog 2015-05-11 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  11. maj

  ja sam ja sam drvo

  1981

  hoće posle ove grmljavine. hoće posle ovih iščekivanja u donjim slojevima. hoće posle

  jasno je da će pasti. već se vidi po asfaltu. mogla bi to biti kiša u sremskim karlovcima

  1991

  ja sam pokret pružam celo telo već diše sva materija

  pokrenem se preokreće se

  pokrenem se obožavam doslednost

  pokrenem se negujem svoju obeleženost

  pokrenem se tešim palog ljubim napaljenu

  pokrenem se otvorim se grubosti da me oplemeni

  pokrenem se stavim patike na sunce da ih sunce opere

  pokrenem se nisam ni zakon ni zakucani ekser nisam ni beton ni uplašeno

  bogatstvo nisam mogu da činim što god hoću mogu da budem ksenija kaja hodanje...

  2001

  ja sam bog

  mlada loza

  miris bagrema

  oko jezera

  2011